skip to content

ADV Limburg voert wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg.

Gevonden items

 

> Audiovisueel materiaal

 • A6 poster met losse uitspraak over seksuele gerichtheid

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'seksuele gerichtheid'
  > Download

 • Homodiscriminatie, echt niet meer van deze tijd

  Gezamelijk campagneposter van ADV Limburg, COC Limburg en Roze in blauw voor het tegengaan en melden van homodiscriminatie.
  > Download

 • Milk

  Duur: 128 minuten Het waargebeurde verhaal van de openlijk verkozen homoseksuele politicus Harvey Milk.
  > Download

 • Powerpoint theorie seksuele diversiteit bespreekbaar maken

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding seksuele diversiteit bespreekbaar maken'
  > Download

 • PowerPoint Seksuele diversiteit bespreekbaar maken werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'seksuele diversiteit bespreekbaar maken'.
  > Download

> Brochures

 • De roze draad in veiligheid op school

  Seksuele diversiteit in een brede aanpak van omgangsvormen: een handreiking voor schoolleiders. Inleiding Hoofdstuk 1: feiten over onveiligheid Hoofdstuk 2: signalen van onveiligheid Hoofdstuk 3: uitgangspunten voor een effectieve aanpak Hoofdstuk 4: een stappenplan voor diversiteitbeleid Hoofdstuk 5: het team betrekken Bijlage: een systematische aanpak van diversiteitbeleid: het doel-model.
  > Download

 • Groenboek

  'De roze oudere is een gewoon mens'. Inleiding Belangrijkste signalen Belangrijkste conclusies Aanbevelingen Opzet roze belweek De uitkomsten in detail Publiciteit Colofon
  > Download

 • Handreiking aanpak horecadiscriminatie door de gemeente

  Handreiking aanpak horecadiscriminatie door de gemeente is een praktische handreiking voor gemeenten om horecadiscriminatie aan te pakken met gebruik van bestuursrechtelijke middelen.
  > Download

 • Handreiking homo-emancipatie Roze ouderschap

  Kun je kinderen krijgen als homo of lesbisch bent? jazeker, in Nederland groeien minstens 25.000 kinderen op in een 'roze gezin'. En hoewel hun opvoeding net veel verschilt van die van kinderen in een heteroseksueel gezin, is zo'n gezin soms toch anders. deze brochure biedt informatie en achtergronden over homo- en lesbisch ouderschap, voor professionals die werken met ouders en kinderen.
  > Download

 • kerk en homoseksualitiet

  Voorwoord Kerkelijk Nederland Verhalen van gelovige homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. In de prakijk
  > Download

 • Praktijkvoorbeeld adviescommissie hlbt Nijmegen

  Good practice homoseksualiteit & sport. Samenwerken aan een beter sportklimaat in Nijmegen.
  > Download

 • ANBO roze

  Acceptatie seksuele geaardheid Is dat nodig...? Acceptatie Bespreekbaar Contactgroepen ANBO komt op voor senioren
  > Download

 • Seksuele diversiteit op de werkvloer

  Discriminatie komt nog steeds voor Openheid Ongelijke behandeling Negatieve gevolgen Aanbevelingen voor organisaties Meer lezen? Iets doen?
  > Download

 • Transgender discriminatie

  TNN Waar vind discriminatie plaats? Bedreiging Geweld Discriminatie Bedreiging & geweld Discriminatie op internet Melding of aangifte Anti-discriminatiebureaus (ADB's) Commissie gelijke behandeling (CGB) Politie Meld discriminatie bij TNN
  > Download

 • Geloven onder de regenboog

  Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.
  > Download

 • Héholebi

  Tips voor leerlingen in het middelbaar onderwijs tegen 'fobie'
  > Download

 • Aandacht voor T in HLBT beleid, Transgenders in de gemeente

  In de praktijk blijkt dat beleidmakers voor emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) vooral homoseksuele mannen in gedachten hebben. Men vindt het al lastig precies te formuleren welke beleidsmaatregelen goed voor lesbische vrouwen zijn, laat staan voor biseksuelen. En zeker voor transgenders bestaat nog veel te weinig aandacht. Deze brochure geeft een beeld wat transgender nu precies inhoudt en tips voor een effectief beleid te voeren.
  > Download

 • Handreiking seksuele diversiteit in het basisonderwijs

  Deze handreiking geeft een overzicht over hoe discriminatie van seksuele diversiteit voorkomt op basisscholen en wat basisscholen kunnen doen aan homo/lesbische/biseksuele en transseksuele emancipatie.
  > Download

> Casuïstiek

 • Op de werkvloer

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

> Cursushandleidingen

 • Toolkit roze ouderen

  Deze toolkit is gemaakt voor management, professionals, vrijwilligers en bewoners van woonzorgcentra en thuiszorginstellingen. Zij kunnen deze toolkit gebruiken als blauwdruk voor rozevriendelijke zorg. Voor directie en werkers binnen zorginstellingen biedt de toolkit concrete instrumenten voor een roze-vriendelijke cultuur, zorg, bejegening, beleid en ondersteuning van Roze Ouderen. De diverse onderdelen van deze toolkit geven, op verschillende manieren, ook inzicht in de context en de geschiedenis van het leven van Roze Ouderen.
  > Download

 • Seksuele diversiteit bespreekbaar maken

  In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit, identiteit, homoseksualiteit en respect.
  > Download

 • Voice Out

  In de Voice OUT groepen leren jongeren zowel over de juridische als sociale situatie van LHBT personen, ze discussiëren over hun identiteit en de rol die gender en seksuele oriëntatie kunnen hebben in hun dagelijkse leven en zij leren ook hoe zij een campagne kunnen organiseren die gelijke rechten voor allen bevordert.
  > Download

> Lesmaterialen

 • Dubbel Divers

  Routeplannner voor het omgaan met seksuele diversiteit en cultuurverschillen in onderwijs en hulpverlening
  > Download

 • Dubbel Divers 1: Coming Out

  Route 1 van 'Dubbel Divers' over Coming Out met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 2: Relaties

  Route 2 van 'Dubbel Divers' over Relaties met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 3: Leefstijlen

  Route 3 van 'Dubbel Divers' over Leefstijlen met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 4: Gezondheid

  Route 4 van 'Dubbel Divers' over Gezondheid met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 5: Hulpverlening

  Route 5 van 'Dubbel Divers' over Hulpverlening met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 6: Seksualiteit

  Route 6 van 'Dubbel Divers' over Seksualiteit met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 7: Subculturen

  Route 7 van 'Dubbel Divers' over Subculturen met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 8: Geschiedenis

  Route 8 van 'Dubbel Divers' over Geschiedenis met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 9: Religie

  Route 9 van 'Dubbel Divers' over Religie met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers Begrippenlijst

  Begrippenlijst van 'Dubbel Divers' voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers Tips

  Tips van 'Dubbel Divers' voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers

  verhalen die ingezet kunnen worden bij de routeplanner 'Dubbel Divers'
  > Download

 • Elearning module PABO studenten

  Elearning module over seksuele diversiteit op school voor studenten aan de PABO of lerarenopleiding
  > Download

 • Maarten heeft twee mama's

  Maarten heeft twee mama’s geeft suggesties op welke manier het holebi-thema in de les speels aan de orde kan komen. Een groot deel van de map bestaat uit zogenoemde methodieken: elf lesvoorbeelden gebaseerd op coöperatief leren die docenten in de klas kunnen gebruiken, vaak met verhalen om voor te lezen. Naast achtergrondinformatie en toegankelijke ideeën en tips worden oplossingen gegeven voor mogelijke problemen waar leerkrachten tegenaan kunnen lopen. Verder komt aan de orde hoe je een holebivriendelijk schoolbeleid kunt implementeren. Holebifederatie België i.s.m. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs, 2005 Geschikt voor het primair onderwijs
  > Download

 • Respect 2get = 2give

  Docentenhandleiding voor de behandeling van de thema's identiteit, discriminatie en homoseksualiteit in het vmbo.
  > Download

 • diversiteit en verschillende leefwijzen

  Lespakket voor diversiteit en verschillende leefwijzen bespreekbaar te maken in het primair onderwijs.
  > Download

 • Gender in de blender

  “Gender in de blender” wil jongeren informeren en sensibiliseren over genderdiversiteit en transgender. Het project omvat een educatieve map voor het onderwijs en een informatieve website voor jongeren: www.genderindeblender.be. De website biedt heel wat aanvullende informatie op de werkmodellen die in de educatieve map zijn uitgewerkt.
  > Download

 • Training of lessen over seksuele diversiteit

  Bewustzijn creëren over de acceptatie van seksuele diversiteit met name homoseksualiteit blijft moeilijk. De emotionele beladenheid, de reacties en omgaan met emoties van personen die denken dat ze niet-heteroseksueel zijn is vaak een heet hangijzer. Met dit pakket willen wij u graag hierin ondersteunen. U treft hier onder andere een handleiding aan om zaken bespreekbaar te maken, zelfs met moeilijke groepen, werkvormen en Powerpoints.
  > Download

> Factsheets

 • Factsheet do the right thing

  In de factsheet do the right thing staan de conclusies en slotbeschouwingen uit het rapport Do the right thing; de plausibiliteit van interventies voor vergroting van acceptatie van homoseksualiteit.
  > Download

 • Kwetsbare LHBT-jongeren op school

  Factsheet over homo, lesbisch, biseksueel of transgender jongeren op school en hoe deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund.
  > Download

> Onderzoeken

 • SCP research: Acceptance of LGBT in the Netherlands (2013)

  the institute for Social Research/SCP publishes a concise report every two years on the current situation. The present edition also looks for the first time at the social acceptance of bisexuals and transgenders. The conclusion is that acceptance in the general population is continuing to increase, but still lags behind in certain religious, ethnic and political groups, as does the acceptance of certain categories of people (e.g. people who do not behave in accordance with what is expected of members of their sex).
  > Download

 • SCP onderzoek: Acceptatie HLBT in Nederland (2013)

  In deze korte rapportage schetsen we een beeld van de sociale acceptatie in Nederland anno 2013. Er wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen, trends in acceptatie en naar de houding van specifieke bevolkingsgroepen (zoals jongeren en migranten). In de huidige editie nemen we voor het eerst ook de sociale acceptatie van biseksuelen en transgenders mee.
  > Download

 • 'Mietjes moeten we niet'

  Onderzoek van EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit over de houding van jongeren t.o.v. homoseksualiteit. Het onderzoek toont ook aan dat jongeren grote moeite hebben met meiden die zich stoer of mannelijk gedragen en jongens die meisjesachtig gedrag vertonen.
  > Download

 • Onderzoek mensenrechten 2012

  'Mensenrechten in Nederland' is de eerste jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2012 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Uit de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 komt als aandachtspunt naar voren dat de arbeidsmarktpositie voor ouderen, vrouwen, mensen met een beperking, jongeren en etnische groepen onder druk staat. Discriminatie komt zowel voor bij de toegang tot werk als op het werk zelf. Juist in tijden van crisis moet hiervoor extra aandacht zijn.
  > Download

 • Onderwijs

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van onderwijs uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Participatie en non-discriminatie

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van participatie en non-discriminatie uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • SCP rapport 'Niet te ver uit de kast'

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar ontwikkelingen in de acceptatie van homoseksualiteit.
  > Download

 • Ervaren discriminatie in Nederland

  Over discriminatie worden geregeld meldingscijfers, rapporten en onderzoeken gepubliceerd. De cijfers hiervan zijn echter niet goed met elkaar vergelijkbaar en geven niet altijd een eenduidig beeld. Bij de Tweede Kamer bestond daarom de behoefte om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van discriminatie. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau in beeld gebracht in welke mate inwoners van Nederland discriminatie ervaren, op welke gronden dit is en op welke terreinen deze ervaringen zich voordoen. Daarnaast is aandacht besteed aan de discriminatie-ervaringen van specifieke groepen zoals migrantengroepen, mensen met een beperking en seksuele minderheden. Ook is gekeken naar de gevolgen die ervaren discriminatie voor de betrokkenen kan hebben wat betreft emoties en gedrag (bv. vermijden mensen bepaalde locaties als gevolg van discriminatie, gaan ze op zoek naar ander werk).
  > Download

 • Towards tolerance (2013)

  This report shows that Europe is moving towards more tolerance. However, different countries are moving at a very different pace and from very different starting positions. In addition, the biggest changes seem to have taken place between 1990 and 1999 and did not persist into the new millennium. Differences are related to other values, levels of income and income inequality, educational attainment, religious factors, degree of urbanization, EU membership and political systems, and to links with civil society and LGB movements.
  > Download

 • Worden wie je bent

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar het leven van transgenders.
  > Download

 • Arbeid

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van arbeid uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • MDI Jaarcijfers 2013

  Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet over meldingen 2012
  > Download

> Rapportages

 • Politierapport anti-homogeweld in Nederland

  Het doel van het onderzoek is het verschaffen van een overzicht en inzicht in de omvang en aard van anti-homogeweld en inzicht in slachtoffers en verdachten van anti-homogeweld. Het rapport geeft inzicht in het aantal anti-homogerelateerde geweldsincidenten, de geografische spreiding en een aantal persoonskenmerken van verdachten en slachtoffers.
  > Download

 • Rapport Do the right thing

  Nederland is een koploper waar het gaat om de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Gelijke behandeling en het voorkomen van discriminatie, zoals het eerste artikel van de grondwet luidt, dragen we hoog in het vaandel. Dit betekent niet dat Nederland achterover leunt: al jarenlang werken we hard om die koploperspositie te behouden. 42 Nederlandse gemeenten hebben zich ten doel gesteld om die koploperspositie actief waar te maken. Deze ‘regenboogsteden’ werken in het onderwijs, in de zorg, in wijk en buurten, bij bedrijven en bij sportclubs aan een tolerant klimaat voor iedereen ongeacht seksuele voorkeur en genderidentiteit. Hierbij wordt geëxperimenteerd met verschillende interventies en werkwijzen. Bijvoorbeeld met films, theater, voorlichtingen, discussies, allianties, dialoogbijeenkomsten, kennisoverdracht en verschillende spelletjes. Zowel rijksoverheid, gemeenten als professionals en in het bijzonder grote groepen vrijwilligers steken energie, passie en veel tijd in deze werkwijzen. Daardoor is Nederland klaar voor een volgende stap: deze werkwijzen onderzoeken op wat werkt en hoe met als doel de werkwijzen te optimaliseren. In dit onderzoek zijn vier werkwijzen onder de loep genomen en getoetst aan wetenschappelijke kennis. Movisie doet dit niet alleen bij werkwijzen op het terrein van LHBT, maar ook bij andere sociale interventies. Het aantonen van effectiviteit van sociale interventies is complex, maar zeker niet onmogelijk. De sociale sector krijgt hiermee de kans om het eigen werk te verstevigen en om de meerwaarde van het werk onderbouwd aan de samenleving te laten zien. De resultaten van dit onderzoek zijn verrassend en geven inzicht in de bouwstenen voor succes, maar ook inzicht in de valkuilen. De ene werkwijze blijkt meer kansrijk dan de andere. Voor iedere interventie-ontwikkelaar bieden de resultaten concrete handvatten om verder in te zetten op kwaliteits-verbetering.
  > Download

 • Rapportage Poldis 2014

  In deze rapportage zijn de landelijke discriminatiecijfers van de politie verzameld en geanalyseerd.
  > Download

 • Rapport Poldis 2012

  Jaarverslag uit 2012 van het landelijke expertisecentrum diversiteit van de politie. Inclusief themarapportage antisemitisme
  > Download

 • LHBT Monitor 2016

  Het onderzoek is gebaseerd op verschillende grootschalige bevolkingsonderzoeken zoals de Veiligheidsmonitor, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, de Leefstijlmonitor, de Vrijetijdsomnibus en de SCP Leefsituatie Index. Het is voor het eerst dat de LHBT Monitor verschijnt en dat in Nederland op basis van grootschalige bevolkingsstudies een beeld is verkregen van de leefsituatie van LHB burgers.
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2014

  In haar jaarverslag 2014 doet het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) verslag van de bij haar organisatie ontvangen meldingen van discriminatie op het internet,
  > Download

 • Rapportage sociale veiligheid in en rondom scholen 2016

  Veiligheid op en rond school wordt sinds 2006 actief door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gemonitord. Het ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in 2006 de basis gelegd voor het onderzoeksmodel van de landelijke monitor. De afgelopen jaren heeft het ITS de monitor afgenomen in samenwerking met het NJI en Regioplan. Met het opheffen van het ITS in 2016 is de rapportage van de monitor voor dat jaar overgenomen door Praktikon. In 2006 en 2008 is de monitor alleen in het voortgezet onderwijs afgenomen, in 2010, 2012, 2014 en 2016 ook in het primair onderwijs. De monitor levert niet alleen een landelijk beeld, maar ook schoollocaties krijgen een rapportage op schoolniveau waarmee ze het eigen veiligheidsbeleid kunnen toetsen en het veiligheidsklimaat kunnen monitoren. In het voortgezet onderwijs nemen leerlingen, personeelsleden en leidinggevenden deel aan het onderzoek. In het primair onderwijs wordt daarnaast een vragenlijst afgenomen bij ouders van de leerlingen. Bij de leerlingen en het personeel ligt de nadruk op het veiligheidsgevoel en de ervaren geweldsincidenten of pesten. Bij leidinggevenden ligt de nadruk op het veiligheidsbeleid in de locatie. In het primair onderwijs worden de ouders kort bevraagd en hierbij gaat het met name om de veiligheidsbeleving in en rond de school van de ouders en de ervaren veiligheid (pesten en geweld) van hun kinderen. Aan de vragenlijsten van de leerlingen is in 2016 nog sociaal welbevinden toegevoegd zodat de vragenlijsten van de monitor voldoen aan de wettelijke eis van het jaarlijks monitoren van sociale veiligheid.
  > Download

 • Rapportage discriminatie op de arbeidsmarkt

  Het rapport bevat een landelijk overzicht van klachten en meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie die door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland in behandeling zijn genomen. Het geeft een beeld van de omvang en aard van de zaken die zich op de arbeidsmarkt afspelen. Een belangrijke aanvulling op reeds bestaande overzichten is de uitsplitsing van discriminatieklachten naar sector.
  > Download

 • Jaarrapportage 2013 College voor de Rechten van de Mens

  Jaarrapportage over mensenrechten in Nederland
  > Download

 • Poldis 2013

  In deze zesde POLDIS rapportage – POLDIS 2013 – worden de discriminatoire incidenten gerapporteerd, die door de politie in 2013 zijn geregistreerd. Hiernaast worden de aantallen en de aard van de incidenten in 2013 vergeleken met de aantallen en de aard van de incidenten in de jaren ervoor.
  > Download

> Praktische werkvormen

 • DIV kwartet

  Duur: Zelf te bepalen Geschikt om diversiteit bespreekbaar te maken op de werkvloer of teamdagen. Het kwartet bevat de categorieën mannen/vrouwen, homo/hetero, leeftijd, allochtonen/autochtonen, uiterlijk/presentatie en gedeeltelijk arbeidsgeschikte.
  > Download

 • Seksuele diversiteit bespreekbaar maken

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als vooroordelen, respect, homoseksualiteit, identiteit en discriminatie
  > Download

back to top