skip to content

ADV Limburg voert wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg.

Gevonden items

 

> Audiovisueel materiaal

 • A5 poster met uitleg over de wet en de leus 'Gelijke behandeling begint hier

  A5 poster met verklarende tekst over de wet en de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 poster met praktijkvoorbeelden en de leus 'Gediscrimineerd? melden helpt.

  A5 poster met diverse praktijkvoorbeelden van meldingen, binnengekomen bij ADV Limburg en de leus 'Gediscrimineerd? Melden helpt.
  > Download

 • A5 poster met voorbeelden en de slogan 'Gelijke behandeling begint hier'

  A5 poster met diverse voorbeelden en de slogan 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 Poster Gediscrimineerd? melden helpt

  Algemeen poster A5 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gediscrimineerd? Melden helpt'
  > Download

 • A5 Poster ADV Limburg Gelijke behandeling begint hier

  Algemeen poster A5 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 poster Gediscrimineerd? Melden helpt. Met begeleidende tekst

  A5 poster ADV Limburg met uitleg waarom melden belangrijk is en de leus 'gediscrimineerd? Melden helpt
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak handicap/chronische ziekte

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'handicap/chronische ziekte'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak afkomst

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'afkomst'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak over seksuele gerichtheid

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'seksuele gerichtheid'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak over leeftijd

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'leeftijd'
  > Download

 • A4 Poster ADV Limburg Gelijke behandeling begint hier

  Algemeen A4 poster van ADV Limburg met de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A4 Poster ADV Limburg Gediscrimineerd? Melden helpt

  Algemeen poster A4 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gediscrimineerd? melden helpt'
  > Download

 • Een grap gaat op reis en andere verhalen

  Discriminatie heeft verschillende uitingsvormen. Ook zaken als vooroordelen en racisme spelen een rol. In deze dvd gaat het met name om hoe we met elkaar omgaan.
  > Download

 • Powerpoint Dialoog werkt! werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'Dialoog werkt!'
  > Download

 • PowerPoint handleiding goed werkgeverschap

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding 'Goed werkgeverschap'
  > Download

 • PowerPoint goed werkgeverschap werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'Goed werkgeverschap'.
  > Download

 • Powerpoint Dialoog werkt! theorie

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding 'Dialoog werkt!'
  > Download

 • PowerPoint sociaal burgerschap

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding 'sociaal burgerschap'
  > Download

 • PowerPoint sociaal burgerschap werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'sociaal burgerschap'
  > Download

> Brochures

 • ADV Limburg

  Wie zijn wij? Wat is discriminatie? Wie kan discriminatie voorkomen? Wat kan ADV Limburg voor ú doen? Helpt melden? Hoe kunt u ons bereiken?
  > Download

 • Arbeidsmarkt discriminatie werkgevers

  Inleiding Wat is discriminatie? Discriminatie op de arbeidsmarkt Het verbod op arbeidsdiscriminatie Wat kan ADV Limburg voor u doen? Praktische tips Waar kunt u terecht voor informatie en advies?
  > Download

 • Arbeidsmarkt discriminatie werknemers

  Inleiding Wat is discriminatie? Discriminatie op de arbeidsmarkt Het verbod op arbeidsdiscriminatie Wat kunt u van de werkgever verwachten als u gediscrimineerd wordt op uw werk? Wat kunt u zelf doen? Wat kan ADV Limburg voor u doen? Waar kunt u terecht voor informatie en advies?
  > Download

 • CNV jongeren. Baan scoren!?

  Hoe zorg je dat je wordt aangenomen? Een ouderwetse brief of online? Voorbeeldbrief de cv voorbeeld cv Voorbereiding op je gesprek In (trainings-)pak Het gesprek: Wat vraagt een werkgever aan jou? Wat... als... Het gesprek: Wat kun jij vragen? Jij of u Houding sollicitatiewoorden Lid worden
  > Download

 • Discriminatie niet met mij

  Discriminatie gaat u altijd aan Discriminatie is verboden Tien tellen vooraf.... Wat kunt u zelf doen? Informele route Formele route
  > Download

 • Leeftijd. Diversiteit werkt.

  Informatieve brochure over leeftijd en arbeidsmarkt met onder andere de Wet Gelijke Behandeling Leeftijd en hoe leeftijd diversiteit in het voordeel van de werkgever kan zijn.
  > Download

 • Handicap of chronische ziekte. Gelijke behandeling wettelijk geregeld.

  Wat houdt de wet in? Gelijke behandeling op het werk Gelijke behandeling in het onderwijs Gelijke behandeling in het openbaar vervoer Gellijke behandeling bij het wonen Als u ongelijk wordt behandeld Meer weten?
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte

  Iedereen heeft recht op gelijke behandeling - Interview met Laurien Koster Gelijke behandeling op de werkvloer Gelijke behandeling bij het studeren Gelijke behandeling voor leerlingen op de basis- en middelbare school Gelijke behandeling bij het kopen of huren van een woning Gelijke behandeling bij het gebruik van het openbaar vervoer 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • Seksuele diversiteit op de werkvloer

  Discriminatie komt nog steeds voor Openheid Ongelijke behandeling Negatieve gevolgen Aanbevelingen voor organisaties Meer lezen? Iets doen?
  > Download

 • VNG iedereen is gelijk

  Inleiding Wat is discriminatie? Waar komt discriminatie voor? Gevolgen van discriminatie Noodzaak lokaal antidiscriminatiebeleid Integrale aanpak discriminatiebeleid Wettelijk Kader Bestuurlijke mogelijkheden om discriminatie aan te pakken
  > Download

 • Voorkeursbeleid

  Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Wat is voorkeursbeleid? Voor wie? Quota en streefcijfers Strikte eisen aan voorkeursbeleid Alternatieven 10 veelgestelde vragen over voorkeursbeleid
  > Download

 • Wanneer kan de ombudsman u helpen?

  Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures en regels ingewikkeld zijn. En als u er dan over klaagt bij de overheid, krijgt u geen gehoor. In zo'n situatie kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Wij staan voor u klaar, als het misgaat tussen u en de overheid. In deze folder leest u met welke klachten u bij ons terecht kunt.
  > Download

 • Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

  Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze brochure bevat informatie die van belang is voor iedereen die een klacht heeft ingediend over ongelijke behandeling bij het College voor de Rechten van de Mens. Heeft u zelf geen klacht ingediend, maar is er over u geklaagd? Of wilt u weten of uw organisatie wellicht in strijd handelt met de gelijkebehandelingswetgeving? Ook dan vindt u nuttige informatie in deze brochure.
  > Download

 • Geloven onder de regenboog

  Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.
  > Download

 • Aandacht voor T in HLBT beleid, Transgenders in de gemeente

  In de praktijk blijkt dat beleidmakers voor emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) vooral homoseksuele mannen in gedachten hebben. Men vindt het al lastig precies te formuleren welke beleidsmaatregelen goed voor lesbische vrouwen zijn, laat staan voor biseksuelen. En zeker voor transgenders bestaat nog veel te weinig aandacht. Deze brochure geeft een beeld wat transgender nu precies inhoudt en tips voor een effectief beleid te voeren.
  > Download

 • Zwangerschap, moederschap en arbeid

  Informatieve brochure over zwangerschapsdiscriminatie met onderwerpen als het wettelijk kader, wat is discriminatie, wat kunt u van de werkgever verwachten, het nut van melden en wat ADV Limburg voor u kan doen.
  > Download

> Casuïstiek

 • Arbeidsomstandigheden

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Arbeidsomstandigheden

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Arbeidsvoorwaarden

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Arbeidsvoorwaarden

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Ontslag

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Ontslag

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Sollicitatie

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Sollicitatie

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Op de werkvloer

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Op de werkvloer

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Sollicitatie

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

> Cursushandleidingen

 • Toolkit roze ouderen

  Deze toolkit is gemaakt voor management, professionals, vrijwilligers en bewoners van woonzorgcentra en thuiszorginstellingen. Zij kunnen deze toolkit gebruiken als blauwdruk voor rozevriendelijke zorg. Voor directie en werkers binnen zorginstellingen biedt de toolkit concrete instrumenten voor een roze-vriendelijke cultuur, zorg, bejegening, beleid en ondersteuning van Roze Ouderen. De diverse onderdelen van deze toolkit geven, op verschillende manieren, ook inzicht in de context en de geschiedenis van het leven van Roze Ouderen.
  > Download

 • Aandachtspunten Goed werkgeverschap

  In dit document treft u aandachtspunten aan om u te helpen bij het voorkomen van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.
  > Download

 • Dialoog werkt!

  In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met conflict, conflicttransformatie, empatisch luisteren en constructieve dialoog
  > Download

 • Een grap gaat op reis en andere verhalen

  Handleiding arbeidsmarkt
  > Download

 • Goed werkgeverschap

  Wilt u als werkgever, werknemer, HR-functionaris of juridisch medewerker meer weten over de gelijkebehandelingswetgeving, uw rechten en plichten en wat we precies verstaan onder arbeidsmarktdiscriminatie bij processen als werving en selectie, op de werkvloer, arbeidsvoorwaarden en ontslag? In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met discriminatie op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Klachtenregeling

  Voorbeeld voor het opstellen van een interne klachtenregeling voor organisaties en bedrijven.
  > Download

 • Modelgedragscode

  Voorbeeld voor het opstellen van een gedragscode voor organisaties, bedrijven, instellingen en horecagelegenheden.
  > Download

 • Sociaal burgerschap

  In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als discriminatie, vooroordelen, stereotypering en sociale uitsluiting.
  > Download

> Factsheets

 • Chronisch ziek / Handicap

  Uitbreiding WGBH/CZ met primair en voortgezet onderwijs Commissie Gelijke Behandeling Wet gelijke behandeling op grond van handicp of chronische ziekte Onderwijs/opleiding Toegang tot openbaar vervoer Uitzonderingen Strafrecht
  > Download

 • Discriminatie


  > Download

 • Discriminatie en Leeftijd

  Wat is discriminatie? Wet gelijke behandeling leeftijd (WGBL) Toegestane teksten in/voor advertenties Niet toegestane teksten in/voor advertenties Buiten de arbeid Wat kunt u doen?
  > Download

 • Factsheet do the right thing

  In de factsheet do the right thing staan de conclusies en slotbeschouwingen uit het rapport Do the right thing; de plausibiliteit van interventies voor vergroting van acceptatie van homoseksualiteit.
  > Download

 • Wel of geen handen schudden?

  Samenvatting Inleiding Juridisch kader
  > Download

 • Racisme

  Wat is racisme? Wat is 'ras' precies?
  > Download

 • Vooroordelen

  Wat zijn vooroordelen? Hoe ontstaan vooroordelen? Wie hebben vooroordelen? Wat zijn de gevolgen van vooroordelen? Hoe kun je vooroordelen bestrijden?
  > Download

 • Wetgeving en bestijding discriminatie

  Welke regels en wetten zijn er in Nederland om discriminatie te voorkomen en te bestrijden? Artikel 1 en de Algemene Wet Gelijke Behandeling Commissie Gelijke Behandeling Burgerlijk recht en strafrecht Antidiscriminatie wetgeving in het strafrecht
  > Download

 • Handicap of chronische ziekte: doeltreffende aanpassingen

  Factsheet vanuit Art. 1 met juridische instrumenten voor gelijkwaardigburgerschap betreffende doeltreffende aanpassingen voor personen met een handicap of chronische ziekte.
  > Download

> Projectmaterialen

 • Gratis APP voor het melden van discriminatie

  Informatie over de gratis APP voor het melden van discriminatie en downloadmogelijkheden voor Iphone en Android.
  > Download

> Onderzoeken

 • Onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau Integratie in zicht?

  Deze verdiepende studie gaat in op de overkoepelende hoofdvraag die achter veel van de discussies schuilt: welke kant gaat het op met de integratie? Groeien migranten en autochtone Nederlanders in posities en houdingen naar elkaar toe of ontstaat er meer afstand? We onderzoeken dit voor structurele onderwerpen, zoals onderwijs, taal, arbeid, inkomen, wonen en wijken, criminaliteit en maatschappelijke participatie. Verder kijken we naar de sociaal-culturele positie (bijvoorbeeld contacten, identificatie en opvaˆttingen) en de wederzijdse beeldvorming.
  > Download

 • SCP research: Acceptance of LGBT in the Netherlands (2013)

  the institute for Social Research/SCP publishes a concise report every two years on the current situation. The present edition also looks for the first time at the social acceptance of bisexuals and transgenders. The conclusion is that acceptance in the general population is continuing to increase, but still lags behind in certain religious, ethnic and political groups, as does the acceptance of certain categories of people (e.g. people who do not behave in accordance with what is expected of members of their sex).
  > Download

 • SCP onderzoek: Acceptatie HLBT in Nederland (2013)

  In deze korte rapportage schetsen we een beeld van de sociale acceptatie in Nederland anno 2013. Er wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen, trends in acceptatie en naar de houding van specifieke bevolkingsgroepen (zoals jongeren en migranten). In de huidige editie nemen we voor het eerst ook de sociale acceptatie van biseksuelen en transgenders mee.
  > Download

 • "Op achterstand" 2012

  Onderzoek van het SCP naar Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt
  > Download

 • Emancipatiemonitor 2012

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar de stand van zaken betreffende het emancipatieproces zoals recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomen, topfuncties en geweld tegen vrouwen.
  > Download

 • De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen. FORUM 2012

  Inventariserend onderzoek van FORUM uit 2012 naar de kansen voor migrantenvrouwen om een baan in de zorg te vinden. Ook gaat het rapport in op de zorgvragen van oudere migranten en hun toegang tot de zorg.
  > Download

 • Gebruikerstoets Studeren met een Handicap

  Onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) uit 2012 naar studeren met een functiebeperking. Deze toets is gebaseerd op een enquête die is gehouden onder ruim 15 duizend studenten met een functiebeperking.
  > Download

 • Hoe is het bevallen?

  Onderzoek van voormalige Commissie Gelijke Behandeling (CGB) uit 2012 naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk.
  > Download

 • Onderzoek mensenrechten 2012

  'Mensenrechten in Nederland' is de eerste jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2012 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Uit de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 komt als aandachtspunt naar voren dat de arbeidsmarktpositie voor ouderen, vrouwen, mensen met een beperking, jongeren en etnische groepen onder druk staat. Discriminatie komt zowel voor bij de toegang tot werk als op het werk zelf. Juist in tijden van crisis moet hiervoor extra aandacht zijn.
  > Download

 • Participatie en non-discriminatie

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van participatie en non-discriminatie uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Moslims in Nederland 2012

  Onderzoek van het SCP naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland.
  > Download

 • Verkoopster gezocht (M/V)

  Onderzoek naar de aard en omvang van discriminatie in de uitzendbranche (2013).
  > Download

 • SCP rapport 'Niet te ver uit de kast'

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar ontwikkelingen in de acceptatie van homoseksualiteit.
  > Download

 • Ervaren discriminatie in Nederland

  Over discriminatie worden geregeld meldingscijfers, rapporten en onderzoeken gepubliceerd. De cijfers hiervan zijn echter niet goed met elkaar vergelijkbaar en geven niet altijd een eenduidig beeld. Bij de Tweede Kamer bestond daarom de behoefte om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van discriminatie. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau in beeld gebracht in welke mate inwoners van Nederland discriminatie ervaren, op welke gronden dit is en op welke terreinen deze ervaringen zich voordoen. Daarnaast is aandacht besteed aan de discriminatie-ervaringen van specifieke groepen zoals migrantengroepen, mensen met een beperking en seksuele minderheden. Ook is gekeken naar de gevolgen die ervaren discriminatie voor de betrokkenen kan hebben wat betreft emoties en gedrag (bv. vermijden mensen bepaalde locaties als gevolg van discriminatie, gaan ze op zoek naar ander werk).
  > Download

 • De juiste persoon op de juiste plaats (2013)

  Literatuuronderzoek, uitgevoerd door het College voor de Rechten van de Mens, naar de rol van stereotypering bij de toegang tot de arbeidsmarkt
  > Download

 • Towards tolerance (2013)

  This report shows that Europe is moving towards more tolerance. However, different countries are moving at a very different pace and from very different starting positions. In addition, the biggest changes seem to have taken place between 1990 and 1999 and did not persist into the new millennium. Differences are related to other values, levels of income and income inequality, educational attainment, religious factors, degree of urbanization, EU membership and political systems, and to links with civil society and LGB movements.
  > Download

 • Het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

  In december 2006 heeft de VN het verdraginzake de rechten van personen met een beperkingopgesteld. Daarna hebben 155 landen het ondertekend, waaronder Nederland. Na ondertekening moet het verdrag nog geratificeerd worden, waarna implementatie in wet- en regelgeving kan aanvangen. Nederland heeft het verdrag nog niet geratificeerd, maar gaat dat op korte termijn doen. In dit position paper beschrijven we als eerste de preambule en de artikelen uit het VN Verdrag. Het betreft de officiële Nederlandse vertaling van het Verdrag. Zie hiervoor Deel I. Om een beeld te schetsen van de praktische werkelijkheid van alledag hebben we ‘de dag van Jules’ geschreven. Zie hiervoor Deel II En tenslotte hebben we de betekenis van het VN Verdrag voor regelgeving op lokaal niveau beschreven, op gemeentelijk niveau en op provinciaal niveau. Zie hiervoor Deel III.
  > Download

 • Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade 2012

  Verkennend onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade.
  > Download

 • Worden wie je bent

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar het leven van transgenders.
  > Download

 • Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen

  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een rapport opgesteld over de arbeidsmigranten. Wat zijn de waar-en onwaarheden over Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten?
  > Download

 • Arbeid

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van arbeid uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • CGB jaarrapport 2011

  Jaarrapport over 2011 van de voormalige Commissie Gelijke Behandeling.
  > Download

 • Landelijke kerncijfers 2010

  Rapportage van de Universiteit Utrecht over de klachten en meldingen over discriminatie die in 2010 zijn geregistreerd en gerapporteerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
  > Download

 • Landelijke kerncijfers 2011

  Rapportage over de klachten en meldingen over discriminatie die in 2011 zijn geregistreerd en gerapporteerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
  > Download

 • Meldpunt Discriminatie Internet jaarrapportage 2011

  Jaarrapportage van 2011 van het MDI
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2012

  Overzicht van meldingen discriminatie op internet. Antisemitisme in 2012 weer op nr.1
  > Download

 • SCP jaarrapport 2011

  Onderzoek van het SCP uit 2011 naar de positie van de grootste niet-westerse groepen in Nederland. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag of migrantengroepen inmiddels een evenredige positie innemen.
  > Download

> Praktische werkvormen

 • Wat te doen bij een discriminerend verzoek?

  Wat doe je als je opdrachtgever je een discriminerend verzoek doet? Bijvoorbeeld “Ik wil absoluut geen allochtonen of gehandicapten erbij hebben in mijn organisatie” De Rijksoverheid heeft hier een korte instructie lijst voor gemaakt in samenwerking met het ABU.
  > Download

 • Discrimineer jij onbewust? Test het zelf!

  Werknemers mogen op de arbeidsmarkt en werkvloer niet worden uitgesloten op basis van uiteenlopende discriminatiegronden. De beschermende wetgeving is veelomvattend. Hierdoor kun je als intercedent onbewust en indirect de fout in gaan. Deze zelftest en de website (www.abu.nl/discriminatie) helpen je om dit te voorkomen.
  > Download

 • Associatiekaarten

  Duur: Zelf te bepalen Leer elkaar kennen door een associatiekaart te kiezen. Toepasbaar bij onder andere trainingen/workshops, teamdagen, vrijwilligersgroepen, dialoogvoering en recreatieve therapie. Tips om deze methode in te zetten vindt u in de bijlage.
  > Download

 • DIV kwartet

  Duur: Zelf te bepalen Geschikt om diversiteit bespreekbaar te maken op de werkvloer of teamdagen. Het kwartet bevat de categorieën mannen/vrouwen, homo/hetero, leeftijd, allochtonen/autochtonen, uiterlijk/presentatie en gedeeltelijk arbeidsgeschikte.
  > Download

 • Eigen wijsheden spel

  Duur: 10-60 minuten In te zetten bij zowel jeugd als volwassenen. Op speelse wijze brengt men mensen in gesprek tover de manier waarop ze tegen onderwerpen als "communicatie", "verandering" of "leiderschap" aankijken.
  > Download

 • Gevoelswereldspel

  Duur: 20-60 minuten Het Gevoelswereldspel heeft vele gebruiksmogelijkheden. Enkele voorbeelden daarvan zijn: coaching en loopbaanbegeleiding, samenwerken in teams, kennismaking en evaluatie in groepen, functioneringsgesprekken en in het privé-leven.
  > Download

 • Het grote beïnvloedingsspel

  Duur: zelf te bepalen Met behulp van concrete situaties leert u gedrag van uzelf en dat van anderen niet alleen herkennen en beïnvloeden, maar u leert er ook mee omgaan. Het spel is voor leidinggevenden en hun medewerkers, trainers, HRM-functionarissen, (theater)docenten en natuurlijk iedereen die meer wil weten over zijn eigen gedrag en dat van anderen.
  > Download

 • Kern Kwadranten spel

  Duur: Zelf in te vullen Met de kernkwaliteiten of kernkwadranten van Ofman, kun je jouw valkuilen, allergie of uitdagingen vertalen naar specifieke kwaliteiten. Dit spel is geschikt voor zowel jongeren met schoolkeuzes als volwassenen.
  > Download

 • Spel van verlangens

  Duur: 20-60 minuten Het uitgangspunt bij dit spel is dat de mate waarin een behoefte al dan niet wordt vervuld, niet alleen invloed heeft op de wijze waarop we ons voelen, maar ook op ons gedrag. Het spel is geschikt voor coaching, uiteenlopende groepen, teams, intervisie en privésituaties.
  > Download

 • Dialoog werkt!

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als welke managementstijl heeft u?, conflict, conflicthantering, analyse van conflict, empatisch luisteren en constructief een dialoog voeren.
  > Download

 • Goed werkgeverschap

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als discriminatie, ongelijke behandeling, voldoen mijn vacatures aan de wet? en wet- en regelgeving door diverse casus voorbeelden
  > Download

 • Seksuele diversiteit bespreekbaar maken

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als vooroordelen, respect, homoseksualiteit, identiteit en discriminatie
  > Download

> Rapportages

 • Rapport Do the right thing

  Nederland is een koploper waar het gaat om de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Gelijke behandeling en het voorkomen van discriminatie, zoals het eerste artikel van de grondwet luidt, dragen we hoog in het vaandel. Dit betekent niet dat Nederland achterover leunt: al jarenlang werken we hard om die koploperspositie te behouden. 42 Nederlandse gemeenten hebben zich ten doel gesteld om die koploperspositie actief waar te maken. Deze ‘regenboogsteden’ werken in het onderwijs, in de zorg, in wijk en buurten, bij bedrijven en bij sportclubs aan een tolerant klimaat voor iedereen ongeacht seksuele voorkeur en genderidentiteit. Hierbij wordt geëxperimenteerd met verschillende interventies en werkwijzen. Bijvoorbeeld met films, theater, voorlichtingen, discussies, allianties, dialoogbijeenkomsten, kennisoverdracht en verschillende spelletjes. Zowel rijksoverheid, gemeenten als professionals en in het bijzonder grote groepen vrijwilligers steken energie, passie en veel tijd in deze werkwijzen. Daardoor is Nederland klaar voor een volgende stap: deze werkwijzen onderzoeken op wat werkt en hoe met als doel de werkwijzen te optimaliseren. In dit onderzoek zijn vier werkwijzen onder de loep genomen en getoetst aan wetenschappelijke kennis. Movisie doet dit niet alleen bij werkwijzen op het terrein van LHBT, maar ook bij andere sociale interventies. Het aantonen van effectiviteit van sociale interventies is complex, maar zeker niet onmogelijk. De sociale sector krijgt hiermee de kans om het eigen werk te verstevigen en om de meerwaarde van het werk onderbouwd aan de samenleving te laten zien. De resultaten van dit onderzoek zijn verrassend en geven inzicht in de bouwstenen voor succes, maar ook inzicht in de valkuilen. De ene werkwijze blijkt meer kansrijk dan de andere. Voor iedere interventie-ontwikkelaar bieden de resultaten concrete handvatten om verder in te zetten op kwaliteits-verbetering.
  > Download

 • Rapportage Poldis 2014

  In deze rapportage zijn de landelijke discriminatiecijfers van de politie verzameld en geanalyseerd.
  > Download

 • LHBT Monitor 2016

  Het onderzoek is gebaseerd op verschillende grootschalige bevolkingsonderzoeken zoals de Veiligheidsmonitor, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, de Leefstijlmonitor, de Vrijetijdsomnibus en de SCP Leefsituatie Index. Het is voor het eerst dat de LHBT Monitor verschijnt en dat in Nederland op basis van grootschalige bevolkingsstudies een beeld is verkregen van de leefsituatie van LHB burgers.
  > Download

 • Kerncijfers 2015

  De Kerncijfers rapportage is een landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, die door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland zijn geregistreerd.Deze rapportage geeft een beeld van de omvang en aard van registraties van ADV’s. De meeste ADV’s, met uitzondering van enkele kleinere voorzieningen, zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD). Dit landelijk overzicht is gebaseerd op de registratiegegevens zoals deze door de antidiscriminatievoorzieningen ter beschikking zijn gesteld. Naast een beknopte cijfermatige weergave omvat deze rapportage voorbeelden van klachten en meldingen die de ADV’s in 2015 ontvingen.
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2014

  In haar jaarverslag 2014 doet het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) verslag van de bij haar organisatie ontvangen meldingen van discriminatie op het internet,
  > Download

 • Rapportage discriminatie op de arbeidsmarkt

  Het rapport bevat een landelijk overzicht van klachten en meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie die door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland in behandeling zijn genomen. Het geeft een beeld van de omvang en aard van de zaken die zich op de arbeidsmarkt afspelen. Een belangrijke aanvulling op reeds bestaande overzichten is de uitsplitsing van discriminatieklachten naar sector.
  > Download

 • Rapportage_ Meldingen Transgender Discriminatie 2016

  Deze rapportage geeft een landelijk overzicht van meldingen en klachten over discriminatie op grond van genderdiversiteit en/of genderexpressie, zoals in 2016 is geregistreerd bij Transgender Netwerk Nederland, bij alle antidiscriminatievoorzieningen in Nederland en bij het meldpunt internetdiscriminatie.
  > Download

 • Rapportage_ Derde Monitor Moslimdiscriminatie

  De monitor over moslimdiscriminatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over islamofobie als vorm van racisme en de uitingen daarvan in Nederland in 2014–2016. Inhoudelijk sluit het rapport aan bij het vorige rapport Monitor Moslim Discriminatie (UvA 2015). Het tweede deel van dit rapport ‘Online beeldvorming over moslims en islam’ is een verslag van kwantitatief en kwalitatief empirisch onderzoek en gaat over de manier waarop er op de weblogs GeenStijl en Powned wordt gesproken over moslims en islam. De delen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gelezen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van incidenten waarover in de media werd bericht. Aparte overzichten worden gegeven van incidenten rond de opvang van asielzoekers en van agressie tegen moskeeën. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van rechtszaken over moslimdiscriminatie die in de periode 2014-16 plaatsvonden.
  > Download

 • Derde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld 2013

  Dit is de derde editie van de rapportage Racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland in opdracht van de Anne Frank Stichting.Deze rapportage geeft een cijfermatig beeld van de mate waarin antisemitisme, racisme en extreemrechts geweld in het jaar 2013 voorkwamen in Nederland. Daarnaast worden de trends op deze thema’s tussen 2010 en 2013 weergegeven.
  > Download

 • Transgender Discriminatie Inzichten 2013

  Rapportage van het Transgender Netwerk Nederland over discriminatiemeldingen van transgenders in Nederland.
  > Download

 • CIDI monitor 2012

  Jaarmonitor 2012 CIIDI over antisemitische incidenten in Nederland.
  > Download

 • Jaarrapportage 2013 College voor de Rechten van de Mens

  Jaarrapportage over mensenrechten in Nederland
  > Download

 • Oog voor mensen met een arbeidsbeperking

  De Nationale ombudsman ontving signalen dat Wsw’ers zich niet voldoende beschermd en gehoord voelen op de werkvloer. Zij zijn van mening dat ze op de laatste plaats komen, vertrouwen er niet op dat zij er nog toe doen en geloven niet dat er ook plaats is voor hun belangen. De Nationale ombudsman heeft daarom onderzocht wat deze mensen redelijkerwijs van de overheid mogen verwachten.De ombudsman heeft geen onderzoek gedaan naar de problemen op de werkvloer.
  > Download

 • Rapportage integratie 2013 SCP

  Het jaarrapport 2013 van het Sociaal Cultureel Planbureau is geheel gewijd aan de arbeids-en inkomenspositie van migrantengroepen. De reden om in dit jaarrapport enkel dit domein onder de aandacht te brengen komt voort uit het feit dat er duidelijke signalen zijn dat het met de arbeidsmarktpositie van deze groepen de verkeerde kant uit gaat.
  > Download

> Lesmaterialen

 • Training of lesgeven over conflict en dialoog

  Conflict is nooit goed. Maar wanneer personen de dialoog niet of niet goed op gang brengen, kan dit de zaken vaak alleen maar verergeren. Met dit pakket willen wij u graag ondersteunen met 'hoe om te gaan met conflict en het op gang brengen van een constructieve dialoog'. U treft onder andere methoden aan om conflictsituaties te analyseren, u kunt uw eigen managementstijl ontdekken en leren hoe empatisch te luisteren en constructief oplossingen te vinden. u treft onder meer een handleiding, werkvormen en Powerpoint presentaties aan om u te ondersteunen.
  > Download

 • training of lessen over goed werkgeverschap

  Discriminatie op de arbeidsmarkt komt veelvuldig voor. Wilt u als werkgever, werknemer, HR-functionaris of juridisch medewerker meer weten over de gelijkebehandelingswetgeving, uw rechten en plichten en wat we precies verstaan onder arbeidsmarktdiscriminatie bij processen als werving en selectie, op de werkvloer, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Met dit pakket willen wij u graag hierin ondersteunen. U treft hier onder andere een handleiding aan, aandachtspunten, werkvormen en Powerpoints. Ook kunt u de bijbehorende brochures downloaden via onze kennisbank of aanvragen.
  > Download

 • Training of lessen over polarisatie en radicalisering

  Professionals worden met regelmaat geconfronteerd met zorgelijke spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Spanningen op school of in de wijk die leiden tot vervreemding en uitsluiting. Hinderlijke overlast van hangjongeren die felle uitspraken doen over niet-westerse immigranten, autochtone vrouwen of homo’s, zorgelijke wrijvingen tussen verschillende groepen van buurtbewoners over activiteiten in het buurthuis en de uitsluiting van leerlingen op een school op basis van geloof of etniciteit door medeleerlingen. Soms betreft het puberale provocatie, maar het kan ook sluipende polarisatie of radicalisering betreffen. Hoe herkent u nu deze signalen of hoe gaat u om met deze spanningen? Dit pakket kan u hierbij helpen. Het bevat materiaal van Nuansa, het kenniscentrum over polarisatie en radicalisering. U treft onder andere leesmaterialen, werkvormen, achtergrondinformatie en PowerPoint presentaties aan om professionals in uw organisatie te ondersteunen en onderwijzen.
  > Download

 • Training of lessen over seksuele diversiteit

  Bewustzijn creëren over de acceptatie van seksuele diversiteit met name homoseksualiteit blijft moeilijk. De emotionele beladenheid, de reacties en omgaan met emoties van personen die denken dat ze niet-heteroseksueel zijn is vaak een heet hangijzer. Met dit pakket willen wij u graag hierin ondersteunen. U treft hier onder andere een handleiding aan om zaken bespreekbaar te maken, zelfs met moeilijke groepen, werkvormen en Powerpoints.
  > Download

 • Training of lessen over sociaal burgerschap

  Wilt u graag meer bewustwording creëren over onderwerpen als discriminatie, vooroordelen, stereotypering, pesten en sociale uitsluiting? Dit pakket kan u ondersteunen bij het lesgeven, het geven van een training, workshops of voorlichting. Het pakket bevat onder meer een theoretische handleiding, werkvormen en PowerPoint presentaties.
  > Download

back to top