skip to content

ADV Limburg voert wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg.

Gevonden items

 

> Audiovisueel materiaal

 • A5 poster met uitleg over de wet en de leus 'Gelijke behandeling begint hier

  A5 poster met verklarende tekst over de wet en de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 poster met praktijkvoorbeelden en de leus 'Gediscrimineerd? melden helpt.

  A5 poster met diverse praktijkvoorbeelden van meldingen, binnengekomen bij ADV Limburg en de leus 'Gediscrimineerd? Melden helpt.
  > Download

 • A5 poster met voorbeelden en de slogan 'Gelijke behandeling begint hier'

  A5 poster met diverse voorbeelden en de slogan 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 Poster Gediscrimineerd? melden helpt

  Algemeen poster A5 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gediscrimineerd? Melden helpt'
  > Download

 • A5 poster ADV Limburg met diverse uitspraken gericht op jongeren

  A5 poster van ADV Limburg met uitspraken van discriminatie gericht op jongeren
  > Download

 • A5 poster ADV Limburg met diverse uitspraken gericht op scholieren

  A5 poster van ADV Limburg met uitspraken van discriminatie gericht op scholieren
  > Download

 • A5 Poster ADV Limburg Gelijke behandeling begint hier

  Algemeen poster A5 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 poster Gediscrimineerd? Melden helpt. Met begeleidende tekst

  A5 poster ADV Limburg met uitleg waarom melden belangrijk is en de leus 'gediscrimineerd? Melden helpt
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak handicap/chronische ziekte

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'handicap/chronische ziekte'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak afkomst

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'afkomst'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak over seksuele gerichtheid

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'seksuele gerichtheid'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak over leeftijd

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'leeftijd'
  > Download

 • Homodiscriminatie, echt niet meer van deze tijd

  Gezamelijk campagneposter van ADV Limburg, COC Limburg en Roze in blauw voor het tegengaan en melden van homodiscriminatie.
  > Download

 • A4 Poster ADV Limburg Gelijke behandeling begint hier

  Algemeen A4 poster van ADV Limburg met de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A4 poster ADV Limburg met diverse uitspraken gericht op jongeren

  A4 poster van ADV Limburg met uitspraken van discriminatie gericht op jongeren
  > Download

 • A4 poster ADV Limburg met diverse uitspraken gericht op scholieren

  A4 poster van ADV Limburg met uitspraken van discriminatie gericht op scholieren
  > Download

 • A4 Poster ADV Limburg Gediscrimineerd? Melden helpt

  Algemeen poster A4 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gediscrimineerd? melden helpt'
  > Download

 • Aan de slag met democratie: Wij zijn de baas

  Schooltv heeft een speciale verzameldvd gemaakt over democratie onder het motto 'wij zijn de baas'.
  > Download

 • BAB AL KHIR (Tamazight)

  Duur: 30 minuten In de film Bab al Khir (De deur naar het goede) worden ouders die twijfels en vragen hebben over opvoeding opgeroepen niet te aarzelen met het inroepen van hulp van instanties.
  > Download

 • Burma VJ

  Duur: 84 minuten Documentaire aan de hand van gesmokkelde beelden,over Birmese videoreporters die hun leven in de waagschaal legden om beelden van het vergeten Birma en de protesten van duizenden monniken in 2007 aan de wereld te tonen.
  > Download

 • El Olvido

  Duur: 93 minuten In Lima is het leven de laatste decennia alleen maar slechter geworden, is de strekking van El Olvido. Omdat het lot van de acht miljoen inwoners van Lima volgens Honigmann niemand iets kan schelen, heet de film El Olvido: de vergetelheid.
  > Download

 • Free 2 Choose

  Discussieprogramma over botsende grondrechten en de grenzen van de vrijheid
  > Download

 • Milk

  Duur: 128 minuten Het waargebeurde verhaal van de openlijk verkozen homoseksuele politicus Harvey Milk.
  > Download

 • Radicaal, doe ff normaal

  DVD vanuit Humanitas over radicalisering. DVD1: compilatie van @me theaterfestival DVD2: educatieve dvd, Radicaliseren wat is dat?
  > Download

 • Teza

  Duur: 140 min Vertelt het verhaal over Ethiopië tijdens het regime van Haile Mariam Mengistu door de ogen van de arts Anberber.
  > Download

 • The wooden camera

  Duur: 92 minuten Het is vlak na het einde van de apartheid, in Kaapstad. Een jonge zwarte knul zwerft samen met een vriendje rond bij de spoorlijn, als er ineens een dode man uit de trein valt. Een van de jongens haalt een videocamera uit zijn aktentas, en de ander een pistool. Deze toevallige ontmoeting is bepalend voor hun toekomst.
  > Download

 • Waltz with Bashir

  Duur: 90 minuten Veelvoudig bekroonde animatiefilm die de oorlogswaanzin op weergaloze wijze verbeeldt tijdens de invasie van Libanon in 1982.
  > Download

 • Iedereen anders en gelijk vmbo

  Dvd bijbehorend bij het lespakket "Iedereen anders en gelijk" met filmfragmenten die betrekking hebben op de verschillende discriminatiegronden.
  > Download

 • Een grap gaat op reis en andere verhalen

  Discriminatie heeft verschillende uitingsvormen. Ook zaken als vooroordelen en racisme spelen een rol. In deze dvd gaat het met name om hoe we met elkaar omgaan.
  > Download

 • Powerpoint Dialoog werkt! werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'Dialoog werkt!'
  > Download

 • PowerPoint handleiding goed werkgeverschap

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding 'Goed werkgeverschap'
  > Download

 • PowerPoint goed werkgeverschap werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'Goed werkgeverschap'.
  > Download

 • Powerpoint theorie seksuele diversiteit bespreekbaar maken

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding seksuele diversiteit bespreekbaar maken'
  > Download

 • PowerPoint Seksuele diversiteit bespreekbaar maken werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'seksuele diversiteit bespreekbaar maken'.
  > Download

 • Powerpoint Dialoog werkt! theorie

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding 'Dialoog werkt!'
  > Download

 • PowerPoint sociaal burgerschap

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding 'sociaal burgerschap'
  > Download

 • PowerPoint sociaal burgerschap werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'sociaal burgerschap'
  > Download

 • Korte films

  Drie korte films over onderwerpen als discriminatie, sociale uitsluiting en seksualiteit
  > Download

> Brochures

 • ADV Limburg

  Wie zijn wij? Wat is discriminatie? Wie kan discriminatie voorkomen? Wat kan ADV Limburg voor ú doen? Helpt melden? Hoe kunt u ons bereiken?
  > Download

 • CNV jongeren. Baan scoren!?

  Hoe zorg je dat je wordt aangenomen? Een ouderwetse brief of online? Voorbeeldbrief de cv voorbeeld cv Voorbereiding op je gesprek In (trainings-)pak Het gesprek: Wat vraagt een werkgever aan jou? Wat... als... Het gesprek: Wat kun jij vragen? Jij of u Houding sollicitatiewoorden Lid worden
  > Download

 • De roze draad in veiligheid op school

  Seksuele diversiteit in een brede aanpak van omgangsvormen: een handreiking voor schoolleiders. Inleiding Hoofdstuk 1: feiten over onveiligheid Hoofdstuk 2: signalen van onveiligheid Hoofdstuk 3: uitgangspunten voor een effectieve aanpak Hoofdstuk 4: een stappenplan voor diversiteitbeleid Hoofdstuk 5: het team betrekken Bijlage: een systematische aanpak van diversiteitbeleid: het doel-model.
  > Download

 • Discriminatie niet met mij

  Discriminatie gaat u altijd aan Discriminatie is verboden Tien tellen vooraf.... Wat kunt u zelf doen? Informele route Formele route
  > Download

 • Ja, maar zij... reageren op discriminerende en racistische opmerkeningen

  1. Wat doet u tegen discriminatie? 2. Lesgeven over discriminatie 3. Reageren op discriminerende en racistische opmerkingen 4. Wat de school nog meer kan doen 5. Verder surfen en lezen
  > Download

 • Jongeren en hun geloof

  Geloofsbeleving van religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving. Inleiding Samenvatting en conclusies Gelovige jongeren in Nederland Christelijke jongeren Hindoejongeren Joodse jongeren Gelovige jongeren onderling vergeleken Bronnen Bijlage
  > Download

 • Jongeren en hun islam

  Jongeren over hun ondersteuning als moslim in Nederland. Voorwoord Inleiding Deel I: Steun voor moslimjongeren: samenvatting en aanbevelingen DeelII: Groepsgesprekken Deel III: Voorbeeldpraktijken Referenties
  > Download

 • Jongeren en hun islam

  Aanbevelingen voor lokaal beleid Tussen Holland en herkomst Het moslim zijn: privé en openbaar Adviezen voor ondersteuning Tot slot... wie doet wát?
  > Download

 • Handicap of chronische ziekte. Gelijke behandeling wettelijk geregeld.

  Wat houdt de wet in? Gelijke behandeling op het werk Gelijke behandeling in het onderwijs Gelijke behandeling in het openbaar vervoer Gellijke behandeling bij het wonen Als u ongelijk wordt behandeld Meer weten?
  > Download

 • Praktische handreiking deradicaliserende jongeren

  Inleiding Waarom deze handreiking? De eerste stap: Breng de situatie in kaart De tweede stap: Creëer draagvlak De derde stap: Van groep tot doelgroep De vierde stap: Van doelgroep tot individuele jongere De vijfde stap: Ontwikkel een aanpak De zesde stap: De uitvoering De zevende stap: De juiste randvoorwaarden Nawoord en meer informatie
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of chronische ziekte

  Voor basis- en voortgezet onderwijs Voorwoord Gelijke behandeling op de basis- en middelbare school Een oordeel van de Commissie Gelijke behandeling Bemiddeling voor onderwijsconsulenten Mediation 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte

  Iedereen heeft recht op gelijke behandeling - Interview met Laurien Koster Gelijke behandeling op de werkvloer Gelijke behandeling bij het studeren Gelijke behandeling voor leerlingen op de basis- en middelbare school Gelijke behandeling bij het kopen of huren van een woning Gelijke behandeling bij het gebruik van het openbaar vervoer 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of chronische ziekte

  Voor mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs Voorwoord Gelijke behandeling in het beroepsonderwijs Een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling Mediation 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • VNG iedereen is gelijk

  Inleiding Wat is discriminatie? Waar komt discriminatie voor? Gevolgen van discriminatie Noodzaak lokaal antidiscriminatiebeleid Integrale aanpak discriminatiebeleid Wettelijk Kader Bestuurlijke mogelijkheden om discriminatie aan te pakken
  > Download

 • Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

  Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze brochure bevat informatie die van belang is voor iedereen die een klacht heeft ingediend over ongelijke behandeling bij het College voor de Rechten van de Mens. Heeft u zelf geen klacht ingediend, maar is er over u geklaagd? Of wilt u weten of uw organisatie wellicht in strijd handelt met de gelijkebehandelingswetgeving? Ook dan vindt u nuttige informatie in deze brochure.
  > Download

 • Geloven onder de regenboog

  Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.
  > Download

 • Héholebi

  Tips voor leerlingen in het middelbaar onderwijs tegen 'fobie'
  > Download

 • Aandacht voor T in HLBT beleid, Transgenders in de gemeente

  In de praktijk blijkt dat beleidmakers voor emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) vooral homoseksuele mannen in gedachten hebben. Men vindt het al lastig precies te formuleren welke beleidsmaatregelen goed voor lesbische vrouwen zijn, laat staan voor biseksuelen. En zeker voor transgenders bestaat nog veel te weinig aandacht. Deze brochure geeft een beeld wat transgender nu precies inhoudt en tips voor een effectief beleid te voeren.
  > Download

 • Zwangerschap, moederschap en arbeid

  Informatieve brochure over zwangerschapsdiscriminatie met onderwerpen als het wettelijk kader, wat is discriminatie, wat kunt u van de werkgever verwachten, het nut van melden en wat ADV Limburg voor u kan doen.
  > Download

 • Digitaal pesten

  Informatieve brochure over digitaal pesten met feiten, praten over cyberpesten en tips voor docenten
  > Download

 • Handreiking seksuele diversiteit in het basisonderwijs

  Deze handreiking geeft een overzicht over hoe discriminatie van seksuele diversiteit voorkomt op basisscholen en wat basisscholen kunnen doen aan homo/lesbische/biseksuele en transseksuele emancipatie.
  > Download

 • de democratie bestaat niet

  Brochure over het begrip 'democratie'
  > Download

> Cursushandleidingen

 • Toolkit roze ouderen

  Deze toolkit is gemaakt voor management, professionals, vrijwilligers en bewoners van woonzorgcentra en thuiszorginstellingen. Zij kunnen deze toolkit gebruiken als blauwdruk voor rozevriendelijke zorg. Voor directie en werkers binnen zorginstellingen biedt de toolkit concrete instrumenten voor een roze-vriendelijke cultuur, zorg, bejegening, beleid en ondersteuning van Roze Ouderen. De diverse onderdelen van deze toolkit geven, op verschillende manieren, ook inzicht in de context en de geschiedenis van het leven van Roze Ouderen.
  > Download

 • Aandachtspunten Goed werkgeverschap

  In dit document treft u aandachtspunten aan om u te helpen bij het voorkomen van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.
  > Download

 • Dialoog werkt!

  In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met conflict, conflicttransformatie, empatisch luisteren en constructieve dialoog
  > Download

 • Een grap gaat op reis en andere verhalen

  Algemene handleiding
  > Download

 • Een grap gaat op reis en andere verhalen

  Handleiding arbeidsmarkt
  > Download

 • Een grap gaat op reis en andere verhalen

  Handleiding onderwijs
  > Download

 • Goed werkgeverschap

  Wilt u als werkgever, werknemer, HR-functionaris of juridisch medewerker meer weten over de gelijkebehandelingswetgeving, uw rechten en plichten en wat we precies verstaan onder arbeidsmarktdiscriminatie bij processen als werving en selectie, op de werkvloer, arbeidsvoorwaarden en ontslag? In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met discriminatie op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Voorbeeldaanpak Discriminatie in de woonomgeving

  Deze voorbeeldaanpak doet belangrijke handreikingen om gevoelens en gevallen van discriminatie in de woonomgeving te beteugelen. Het is van groot belang vroegtijdig te signaleren, voordat verhoudingen zich verharden en tegenstellingen onomkeerbaar of onreparabel worden. De aanpak specificeert de rol van een aantal cruciale ketenpartners en geeft tips en trucs om effectief op te treden en niet te verzanden in handelingsverlegenheid of moedeloosheid.
  > Download

 • Klachtenregeling

  Voorbeeld voor het opstellen van een interne klachtenregeling voor organisaties en bedrijven.
  > Download

 • Modelgedragscode

  Voorbeeld voor het opstellen van een gedragscode voor organisaties, bedrijven, instellingen en horecagelegenheden.
  > Download

 • Seksuele diversiteit bespreekbaar maken

  In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit, identiteit, homoseksualiteit en respect.
  > Download

 • Sociaal burgerschap

  In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als discriminatie, vooroordelen, stereotypering en sociale uitsluiting.
  > Download

 • Voice Out

  In de Voice OUT groepen leren jongeren zowel over de juridische als sociale situatie van LHBT personen, ze discussiëren over hun identiteit en de rol die gender en seksuele oriëntatie kunnen hebben in hun dagelijkse leven en zij leren ook hoe zij een campagne kunnen organiseren die gelijke rechten voor allen bevordert.
  > Download

 • Iedereen anders en gelijk syllabus vmbo

  Het programma bestaat uit twee lessen. De eerste les introduceert het thema discriminatie en ongelijke behandeling. Belangrijke begrippen zoals stereotypen, vooroordelen en discriminatie staan centraal. Ook de gelijkebehandelingswetgeving komt aan de orde. Verder is er aandacht voor de wijze waarop leerlingen op discriminatie en ongelijke behandeling kunnen reageren.Bij deze les hoort een dvd met filmfragmenten die betrekking hebben op de verschillende discriminatiegronden. In de tweede les volgt een verdieping van de leerstof die door de leerlingen wordt uitgewerkt via groepsopdrachten.
  > Download

 • Iedereen anders en gelijk opdrachtenboek vmbo

  Het programma bestaat uit twee lessen. De eerste les introduceert het thema discriminatie en ongelijke behandeling. Belangrijke begrippen zoals stereotypen, vooroordelen en discriminatie staan centraal. Ook de gelijkebehandelingswetgeving komt aan de orde. Verder is er aandacht voor de wijze waarop leerlingen op discriminatie en ongelijke behandeling kunnen reageren.Bij deze les hoort een dvd met filmfragmenten die betrekking hebben op de verschillende discriminatiegronden. In de tweede les volgt een verdieping van de leerstof die door de leerlingen wordt uitgewerkt via groepsopdrachten.
  > Download

 • Be A Man

  Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar? De methode ‘Be a man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ biedt een antwoord. Met de methode wordt jongens geleerd wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer het grensoverschrijdend is. De methode is specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld en houdt rekening hun achtergrond. Bij ‘Be A Man!’ worden peer educators opgeleid om voorlichting te geven bij migranten- en jongerenwerkorganisaties.
  > Download

> Lesmaterialen

 • Dubbel Divers

  Routeplannner voor het omgaan met seksuele diversiteit en cultuurverschillen in onderwijs en hulpverlening
  > Download

 • Dubbel Divers 1: Coming Out

  Route 1 van 'Dubbel Divers' over Coming Out met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 2: Relaties

  Route 2 van 'Dubbel Divers' over Relaties met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 3: Leefstijlen

  Route 3 van 'Dubbel Divers' over Leefstijlen met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 4: Gezondheid

  Route 4 van 'Dubbel Divers' over Gezondheid met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 5: Hulpverlening

  Route 5 van 'Dubbel Divers' over Hulpverlening met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 6: Seksualiteit

  Route 6 van 'Dubbel Divers' over Seksualiteit met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 7: Subculturen

  Route 7 van 'Dubbel Divers' over Subculturen met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 8: Geschiedenis

  Route 8 van 'Dubbel Divers' over Geschiedenis met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 9: Religie

  Route 9 van 'Dubbel Divers' over Religie met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers Begrippenlijst

  Begrippenlijst van 'Dubbel Divers' voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers Tips

  Tips van 'Dubbel Divers' voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers

  verhalen die ingezet kunnen worden bij de routeplanner 'Dubbel Divers'
  > Download

 • Elearning module PABO studenten

  Elearning module over seksuele diversiteit op school voor studenten aan de PABO of lerarenopleiding
  > Download

 • Maarten heeft twee mama's

  Maarten heeft twee mama’s geeft suggesties op welke manier het holebi-thema in de les speels aan de orde kan komen. Een groot deel van de map bestaat uit zogenoemde methodieken: elf lesvoorbeelden gebaseerd op coöperatief leren die docenten in de klas kunnen gebruiken, vaak met verhalen om voor te lezen. Naast achtergrondinformatie en toegankelijke ideeën en tips worden oplossingen gegeven voor mogelijke problemen waar leerkrachten tegenaan kunnen lopen. Verder komt aan de orde hoe je een holebivriendelijk schoolbeleid kunt implementeren. Holebifederatie België i.s.m. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs, 2005 Geschikt voor het primair onderwijs
  > Download

 • Radicx tool

  De radixc tool is een methode voor eerstelijnsprofessionals in het middelbaar onderwijs om ontspoord gedrag en/of radicalisering systematisch in beeld te brengen
  > Download

 • Antisemitisme: oude en nieuwe vooroordelen

  De lessenserie richt zich op leerlingen van de 2e en 3e klas van het vmbo-t, havo en vwo binnen de vakken geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing.
  > Download

 • Laat je niet gek maken

  Lerarenhandleiding bij het lespakket "Laat je niet gek maken". Deze biedt ondersteuning bij het lesgeven over vrijheid van meningsuiting.
  > Download

 • Laat je niet gek maken

  In dit lespakket 'Laat je niet gek maken' gaat het over vrijheid van meningsuiting, geloof, politiek, praten en emoties. Onderwerpen die veel met elkaar temaken hebben én … waar vrijwel iedereen mee te maken heeft.
  > Download

 • Leefvormen

  Suggesties voor stapsgewijs werken aan verbetering van omgangsvormen en respect jegens diverse leefwijzen in het primair onderwijs.
  > Download

 • Ook jij mag meebeslissen

  Docentenhandleiding over politiek en democratie voor personen met een verstandelijke beperking
  > Download

 • Ook jij mag meebeslissen

  Lesboek over politiek en democratie voor personen met een verstandelijke beperking
  > Download

 • ook jij mag meebeslissen

  Verklarende woordenlijst over politiek en democratie voor personen met een verstandelijke beperking
  > Download

 • Respect 2get = 2give

  Docentenhandleiding voor de behandeling van de thema's identiteit, discriminatie en homoseksualiteit in het vmbo.
  > Download

 • Veilig internet docentenhandleiding PO groep 7 en 8

  Docentenhandleiding: Leer uw leerlingen veilig om te gaan met internet! Het lesmateriaal van het Diploma Veilig Internet kan tevens gratis worden gedownload vanaf de website: www.diplomaveiliginternet.nl
  > Download

 • Veilig Internet groep 5 en 6

  Docentenhandleiding: Leer uw leerlingen veilig om te gaan met internet! Het lesmateriaal van het Diploma Veilig Internet kan tevens gratis worden gedownload vanaf de website: www.diplomaveiliginternet.nl
  > Download

 • Activerende lessen over respect voor het primair onderwijs

  Op 8 november is het de Dag van Respect. Deze les is een leuke en toepasselijke dagopening voor deze dag.
  > Download

 • Activerende lessen over respect voor het primair en voortgezet onderwijs

  De Dag van Respect heeft in samenwerking met Cordaid Kinderstem, een lesprogramma ontwikkeld om vorm en inhoud te geven aan intercultureel contact om zo wederzijds respect voor elkaar en elkaars cultuur te stimuleren. Er zijn vier verschillende lessen; 1- Wordle van Respect, PO/VO hoe denken wij en zij over respect? 2- Schaduw theater, PO verhalen maken over `respect 3- Boom van respect, PO de boom van respect als symbool in de klas 4- Welcome to my world, VO samenwerken over de grens
  > Download

 • Dag van Respect PABO

  Basisles over respect die PABO studenten kunnen geven binnen het Primair Onderwijs
  > Download

 • diversiteit en verschillende leefwijzen

  Lespakket voor diversiteit en verschillende leefwijzen bespreekbaar te maken in het primair onderwijs.
  > Download

 • Dutchkids

  De website ‘Dutchkids’ is ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het bijbehorende lesmateriaal dat u hier aantreft is met name geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, al zullen leerkrachten uit groep 8 ook zeker met onderdelen van het materiaal aan de slag willen én kunnen. Het lesmateriaal past binnen het leergebied ‘Mens en maatschappij’.
  > Download

 • Iedereen anders & Gelijk VMBO

  lespakket "Iedereen anders & gelijk" heeft tot doel jongeren van 15 en 16 jaar bewust te maken van normen voor gelijke behandeling en discriminatie. Het programma bestaat uit twee lessen. De eerste les introduceert het thema discriminatie en ongelijke behandeling. Belangrijke begrippen zoals stereotypen, vooroordelen en discriminatie staan centraal. In de tweede les volgt een verdieping van de leerstof die door de leerlingen wordt uitgewerkt via groepsopdrachten.
  > Download

 • Iedereen anders & Gelijk havo, vwo

  lespakket "Iedereen anders & gelijk" heeft tot doel jongeren van 15 en 16 jaar bewust te maken van normen voor gelijke behandeling en discriminatie. Het programma bestaat uit twee lessen. De eerste les introduceert het thema discriminatie en ongelijke behandeling. Belangrijke begrippen zoals stereotypen, vooroordelen en discriminatie staan centraal. In de tweede les volgt een verdieping van de leerstof die door de leerlingen wordt uitgewerkt via groepsopdrachten.
  > Download

 • Onderwijsoverzicht Middelbaar en beroepsonderwijs

  In dit overzicht treft u diverse lespakketten, spellen, boeken en dvd's aan om te gebruiken binnen het onderwijs, welzijnswerk en themabijeenkomsten.
  > Download

 • Ook jij mag meebeslissen

  De Stichting Ookjij.nl, Stichting ZetNet en het Instituut voor Publiek en Politiek willen gezamenlijk aan mensen met een verstandelijke beperking informatie verstrekken over politiek en staatsinrichting. Er is nauwelijks toegankelijk informatie en lesmateriaal beschikbaar, waardoor de doelgroep zich niet zelfstandig kan informeren over dit onderwerp. Hiertoe is het internet programma ‘Ook jij kan meebeslissen’ ontwikkeld. Dit is te vinden op www.ookjij.nl. Dit lespakket is bedoeld om samen met de doelgroep de informatie van het internetprogramma verder te verdiepen.
  > Download

 • Politiek in Nederland

  Basisinformatie over het bestuur en democratie in Nederland
  > Download

 • Anders en toch gelijk

  Overzicht van educatief materiaal (lespakketten, filmmateriaal en spellen) voor het bespreken van discriminatie, vooroordelen en stereotypen binnen het primair onderwijs
  > Download

 • Gender in de blender

  “Gender in de blender” wil jongeren informeren en sensibiliseren over genderdiversiteit en transgender. Het project omvat een educatieve map voor het onderwijs en een informatieve website voor jongeren: www.genderindeblender.be. De website biedt heel wat aanvullende informatie op de werkmodellen die in de educatieve map zijn uitgewerkt.
  > Download

 • Training of lesgeven over conflict en dialoog

  Conflict is nooit goed. Maar wanneer personen de dialoog niet of niet goed op gang brengen, kan dit de zaken vaak alleen maar verergeren. Met dit pakket willen wij u graag ondersteunen met 'hoe om te gaan met conflict en het op gang brengen van een constructieve dialoog'. U treft onder andere methoden aan om conflictsituaties te analyseren, u kunt uw eigen managementstijl ontdekken en leren hoe empatisch te luisteren en constructief oplossingen te vinden. u treft onder meer een handleiding, werkvormen en Powerpoint presentaties aan om u te ondersteunen.
  > Download

 • training of lessen over goed werkgeverschap

  Discriminatie op de arbeidsmarkt komt veelvuldig voor. Wilt u als werkgever, werknemer, HR-functionaris of juridisch medewerker meer weten over de gelijkebehandelingswetgeving, uw rechten en plichten en wat we precies verstaan onder arbeidsmarktdiscriminatie bij processen als werving en selectie, op de werkvloer, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Met dit pakket willen wij u graag hierin ondersteunen. U treft hier onder andere een handleiding aan, aandachtspunten, werkvormen en Powerpoints. Ook kunt u de bijbehorende brochures downloaden via onze kennisbank of aanvragen.
  > Download

 • Training of lessen over polarisatie en radicalisering

  Professionals worden met regelmaat geconfronteerd met zorgelijke spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Spanningen op school of in de wijk die leiden tot vervreemding en uitsluiting. Hinderlijke overlast van hangjongeren die felle uitspraken doen over niet-westerse immigranten, autochtone vrouwen of homo’s, zorgelijke wrijvingen tussen verschillende groepen van buurtbewoners over activiteiten in het buurthuis en de uitsluiting van leerlingen op een school op basis van geloof of etniciteit door medeleerlingen. Soms betreft het puberale provocatie, maar het kan ook sluipende polarisatie of radicalisering betreffen. Hoe herkent u nu deze signalen of hoe gaat u om met deze spanningen? Dit pakket kan u hierbij helpen. Het bevat materiaal van Nuansa, het kenniscentrum over polarisatie en radicalisering. U treft onder andere leesmaterialen, werkvormen, achtergrondinformatie en PowerPoint presentaties aan om professionals in uw organisatie te ondersteunen en onderwijzen.
  > Download

 • Training of lessen over seksuele diversiteit

  Bewustzijn creëren over de acceptatie van seksuele diversiteit met name homoseksualiteit blijft moeilijk. De emotionele beladenheid, de reacties en omgaan met emoties van personen die denken dat ze niet-heteroseksueel zijn is vaak een heet hangijzer. Met dit pakket willen wij u graag hierin ondersteunen. U treft hier onder andere een handleiding aan om zaken bespreekbaar te maken, zelfs met moeilijke groepen, werkvormen en Powerpoints.
  > Download

 • Training of lessen over sociaal burgerschap

  Wilt u graag meer bewustwording creëren over onderwerpen als discriminatie, vooroordelen, stereotypering, pesten en sociale uitsluiting? Dit pakket kan u ondersteunen bij het lesgeven, het geven van een training, workshops of voorlichting. Het pakket bevat onder meer een theoretische handleiding, werkvormen en PowerPoint presentaties.
  > Download

> Factsheets

 • Chronisch ziek / Handicap

  Uitbreiding WGBH/CZ met primair en voortgezet onderwijs Commissie Gelijke Behandeling Wet gelijke behandeling op grond van handicp of chronische ziekte Onderwijs/opleiding Toegang tot openbaar vervoer Uitzonderingen Strafrecht
  > Download

 • Discriminatie


  > Download

 • Wel of geen handen schudden?

  Samenvatting Inleiding Juridisch kader
  > Download

 • Racisme

  Wat is racisme? Wat is 'ras' precies?
  > Download

 • Vooroordelen

  Wat zijn vooroordelen? Hoe ontstaan vooroordelen? Wie hebben vooroordelen? Wat zijn de gevolgen van vooroordelen? Hoe kun je vooroordelen bestrijden?
  > Download

 • Wetgeving en bestijding discriminatie

  Welke regels en wetten zijn er in Nederland om discriminatie te voorkomen en te bestrijden? Artikel 1 en de Algemene Wet Gelijke Behandeling Commissie Gelijke Behandeling Burgerlijk recht en strafrecht Antidiscriminatie wetgeving in het strafrecht
  > Download

 • Handicap of chronische ziekte: doeltreffende aanpassingen

  Factsheet vanuit Art. 1 met juridische instrumenten voor gelijkwaardigburgerschap betreffende doeltreffende aanpassingen voor personen met een handicap of chronische ziekte.
  > Download

 • Kwetsbare LHBT-jongeren op school

  Factsheet over homo, lesbisch, biseksueel of transgender jongeren op school en hoe deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund.
  > Download

> Projectmaterialen

 • Gratis APP voor het melden van discriminatie

  Informatie over de gratis APP voor het melden van discriminatie en downloadmogelijkheden voor Iphone en Android.
  > Download

> Onderzoeken

 • Onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau Integratie in zicht?

  Deze verdiepende studie gaat in op de overkoepelende hoofdvraag die achter veel van de discussies schuilt: welke kant gaat het op met de integratie? Groeien migranten en autochtone Nederlanders in posities en houdingen naar elkaar toe of ontstaat er meer afstand? We onderzoeken dit voor structurele onderwerpen, zoals onderwijs, taal, arbeid, inkomen, wonen en wijken, criminaliteit en maatschappelijke participatie. Verder kijken we naar de sociaal-culturele positie (bijvoorbeeld contacten, identificatie en opvaˆttingen) en de wederzijdse beeldvorming.
  > Download

 • SCP research: Acceptance of LGBT in the Netherlands (2013)

  the institute for Social Research/SCP publishes a concise report every two years on the current situation. The present edition also looks for the first time at the social acceptance of bisexuals and transgenders. The conclusion is that acceptance in the general population is continuing to increase, but still lags behind in certain religious, ethnic and political groups, as does the acceptance of certain categories of people (e.g. people who do not behave in accordance with what is expected of members of their sex).
  > Download

 • SCP onderzoek: Acceptatie HLBT in Nederland (2013)

  In deze korte rapportage schetsen we een beeld van de sociale acceptatie in Nederland anno 2013. Er wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen, trends in acceptatie en naar de houding van specifieke bevolkingsgroepen (zoals jongeren en migranten). In de huidige editie nemen we voor het eerst ook de sociale acceptatie van biseksuelen en transgenders mee.
  > Download

 • Bouwen aan verbindend burgerschap

  Verslag van de landelijke conferentie "Bouwen aan verbindend burgerschap", georganiseerd door stichting RADAR in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De conferentie onderzoekt of die verschillen een gedeeld en verbindend burgerschap in de weg staan. Een gedeelde opvatting over verbindend burgerschap is immers voorwaarde om in diversiteit samen te kunnen leven.
  > Download

 • "Op achterstand" 2012

  Onderzoek van het SCP naar Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt
  > Download

 • 'Mietjes moeten we niet'

  Onderzoek van EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit over de houding van jongeren t.o.v. homoseksualiteit. Het onderzoek toont ook aan dat jongeren grote moeite hebben met meiden die zich stoer of mannelijk gedragen en jongens die meisjesachtig gedrag vertonen.
  > Download

 • Emancipatiemonitor 2012

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar de stand van zaken betreffende het emancipatieproces zoals recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomen, topfuncties en geweld tegen vrouwen.
  > Download

 • Racisme en discriminatie in hedendaags Europa (Engelstalig, 2013).

  Onderzoek van het Europees Netwerk tegen racisme en discriminatie (ENAR) over hedendaags racisme en discriminatie in Europa. Een dialoog tussen academici, maatschappelijke instellingen en experts op het gebied van gelijkheid.
  > Download

 • Gebruikerstoets Studeren met een Handicap

  Onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) uit 2012 naar studeren met een functiebeperking. Deze toets is gebaseerd op een enquête die is gehouden onder ruim 15 duizend studenten met een functiebeperking.
  > Download

 • Gebruikerstoets Studeren met een Handicap (CHOI)

  De Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2012 is gebaseerd op een enquête die is gehouden onder ruim 15 duizend studenten met een functiebeperking.
  > Download

 • Onderzoek mensenrechten 2012

  'Mensenrechten in Nederland' is de eerste jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2012 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Uit de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 komt als aandachtspunt naar voren dat de arbeidsmarktpositie voor ouderen, vrouwen, mensen met een beperking, jongeren en etnische groepen onder druk staat. Discriminatie komt zowel voor bij de toegang tot werk als op het werk zelf. Juist in tijden van crisis moet hiervoor extra aandacht zijn.
  > Download

 • Onderwijs

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van onderwijs uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Participatie en non-discriminatie

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van participatie en non-discriminatie uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Moslims in Nederland 2012

  Onderzoek van het SCP naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland.
  > Download

 • Verkoopster gezocht (M/V)

  Onderzoek naar de aard en omvang van discriminatie in de uitzendbranche (2013).
  > Download

 • SCP rapport 'Niet te ver uit de kast'

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar ontwikkelingen in de acceptatie van homoseksualiteit.
  > Download

 • Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland

  In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht onderzoek verricht naar meldingen bij de politie van overtredingen en misdrijven over deze thema's. Het rapport biedt cijfers over het aantal aangiftes, de afdoening, de verdachten en de aard van de incidenten over de jaren 2010 en 2011.
  > Download

 • De juiste persoon op de juiste plaats (2013)

  Literatuuronderzoek, uitgevoerd door het College voor de Rechten van de Mens, naar de rol van stereotypering bij de toegang tot de arbeidsmarkt
  > Download

 • Towards tolerance (2013)

  This report shows that Europe is moving towards more tolerance. However, different countries are moving at a very different pace and from very different starting positions. In addition, the biggest changes seem to have taken place between 1990 and 1999 and did not persist into the new millennium. Differences are related to other values, levels of income and income inequality, educational attainment, religious factors, degree of urbanization, EU membership and political systems, and to links with civil society and LGB movements.
  > Download

 • Het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

  In december 2006 heeft de VN het verdraginzake de rechten van personen met een beperkingopgesteld. Daarna hebben 155 landen het ondertekend, waaronder Nederland. Na ondertekening moet het verdrag nog geratificeerd worden, waarna implementatie in wet- en regelgeving kan aanvangen. Nederland heeft het verdrag nog niet geratificeerd, maar gaat dat op korte termijn doen. In dit position paper beschrijven we als eerste de preambule en de artikelen uit het VN Verdrag. Het betreft de officiële Nederlandse vertaling van het Verdrag. Zie hiervoor Deel I. Om een beeld te schetsen van de praktische werkelijkheid van alledag hebben we ‘de dag van Jules’ geschreven. Zie hiervoor Deel II En tenslotte hebben we de betekenis van het VN Verdrag voor regelgeving op lokaal niveau beschreven, op gemeentelijk niveau en op provinciaal niveau. Zie hiervoor Deel III.
  > Download

 • Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade 2012

  Verkennend onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade.
  > Download

 • Inzicht in wijkgericht werken

  Wat is de meerwaarde van het instrument wijkgericht werken? Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag aan de hand voorbeelden uit Alphen aan den Rijn.
  > Download

 • Worden wie je bent

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar het leven van transgenders.
  > Download

 • Arbeid

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van arbeid uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • CGB jaarrapport 2011

  Jaarrapport over 2011 van de voormalige Commissie Gelijke Behandeling.
  > Download

 • CIDI monitor 2011

  Jaarmonitor 2011 van het CIDI over antisemitische incidenten in Nederland.
  > Download

 • Landelijke kerncijfers 2010

  Rapportage van de Universiteit Utrecht over de klachten en meldingen over discriminatie die in 2010 zijn geregistreerd en gerapporteerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
  > Download

 • Landelijke kerncijfers 2011

  Rapportage over de klachten en meldingen over discriminatie die in 2011 zijn geregistreerd en gerapporteerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
  > Download

 • Meldpunt Discriminatie Internet jaarrapportage 2011

  Jaarrapportage van 2011 van het MDI
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2012

  Overzicht van meldingen discriminatie op internet. Antisemitisme in 2012 weer op nr.1
  > Download

 • Poldis 2011

  Jaarverslag van het landelijke expertisecentrum diversiteit van de politie.
  > Download

 • SCP jaarrapport 2011

  Onderzoek van het SCP uit 2011 naar de positie van de grootste niet-westerse groepen in Nederland. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag of migrantengroepen inmiddels een evenredige positie innemen.
  > Download

> Praktische werkvormen

 • Wat te doen bij een discriminerend verzoek?

  Wat doe je als je opdrachtgever je een discriminerend verzoek doet? Bijvoorbeeld “Ik wil absoluut geen allochtonen of gehandicapten erbij hebben in mijn organisatie” De Rijksoverheid heeft hier een korte instructie lijst voor gemaakt in samenwerking met het ABU.
  > Download

 • Discrimineer jij onbewust? Test het zelf!

  Werknemers mogen op de arbeidsmarkt en werkvloer niet worden uitgesloten op basis van uiteenlopende discriminatiegronden. De beschermende wetgeving is veelomvattend. Hierdoor kun je als intercedent onbewust en indirect de fout in gaan. Deze zelftest en de website (www.abu.nl/discriminatie) helpen je om dit te voorkomen.
  > Download

 • Associatiekaarten

  Duur: Zelf te bepalen Leer elkaar kennen door een associatiekaart te kiezen. Toepasbaar bij onder andere trainingen/workshops, teamdagen, vrijwilligersgroepen, dialoogvoering en recreatieve therapie. Tips om deze methode in te zetten vindt u in de bijlage.
  > Download

 • DIV kwartet

  Duur: Zelf te bepalen Geschikt om diversiteit bespreekbaar te maken op de werkvloer of teamdagen. Het kwartet bevat de categorieën mannen/vrouwen, homo/hetero, leeftijd, allochtonen/autochtonen, uiterlijk/presentatie en gedeeltelijk arbeidsgeschikte.
  > Download

 • Eigen wijsheden spel

  Duur: 10-60 minuten In te zetten bij zowel jeugd als volwassenen. Op speelse wijze brengt men mensen in gesprek tover de manier waarop ze tegen onderwerpen als "communicatie", "verandering" of "leiderschap" aankijken.
  > Download

 • Gevoelswereldspel

  Duur: 20-60 minuten Het Gevoelswereldspel heeft vele gebruiksmogelijkheden. Enkele voorbeelden daarvan zijn: coaching en loopbaanbegeleiding, samenwerken in teams, kennismaking en evaluatie in groepen, functioneringsgesprekken en in het privé-leven.
  > Download

 • Het grote beïnvloedingsspel

  Duur: zelf te bepalen Met behulp van concrete situaties leert u gedrag van uzelf en dat van anderen niet alleen herkennen en beïnvloeden, maar u leert er ook mee omgaan. Het spel is voor leidinggevenden en hun medewerkers, trainers, HRM-functionarissen, (theater)docenten en natuurlijk iedereen die meer wil weten over zijn eigen gedrag en dat van anderen.
  > Download

 • Kern Kwadranten spel

  Duur: Zelf in te vullen Met de kernkwaliteiten of kernkwadranten van Ofman, kun je jouw valkuilen, allergie of uitdagingen vertalen naar specifieke kwaliteiten. Dit spel is geschikt voor zowel jongeren met schoolkeuzes als volwassenen.
  > Download

 • Pares

  Duur: 60 minuten Een spel over gelijke kansen. Geschikt voor het voortgzet onderwijs, wijk en buurthuizen, werkvloer, kortom voor iedereen die meer wil weten over gelijke behandeling en gelijke kansen.
  > Download

 • Spel van verlangens

  Duur: 20-60 minuten Het uitgangspunt bij dit spel is dat de mate waarin een behoefte al dan niet wordt vervuld, niet alleen invloed heeft op de wijze waarop we ons voelen, maar ook op ons gedrag. Het spel is geschikt voor coaching, uiteenlopende groepen, teams, intervisie en privésituaties.
  > Download

 • Vooroordelenkoffer

  Duur: 60-90 minuten Tafeltentoonstelling met handboek. De tafeltentoonstelling bevat 50 kleurrijke opvouwbare displays van karton waarop 12 thema's zijn verwerkt. Kinderen krijgen op een creatieve manier inzicht in vooroordelen, pesten, het zondebokverschijnsel, burgerschap en de achtergronden van discriminatie.
  > Download

 • Dialoog werkt!

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als welke managementstijl heeft u?, conflict, conflicthantering, analyse van conflict, empatisch luisteren en constructief een dialoog voeren.
  > Download

 • Goed werkgeverschap

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als discriminatie, ongelijke behandeling, voldoen mijn vacatures aan de wet? en wet- en regelgeving door diverse casus voorbeelden
  > Download

 • Seksuele diversiteit bespreekbaar maken

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als vooroordelen, respect, homoseksualiteit, identiteit en discriminatie
  > Download

 • Sociaal burgerschap

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als discriminatie, stereotyperen, vooroordelen en identiteit.
  > Download

> Rapportages

 • Rapport Do the right thing

  Nederland is een koploper waar het gaat om de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Gelijke behandeling en het voorkomen van discriminatie, zoals het eerste artikel van de grondwet luidt, dragen we hoog in het vaandel. Dit betekent niet dat Nederland achterover leunt: al jarenlang werken we hard om die koploperspositie te behouden. 42 Nederlandse gemeenten hebben zich ten doel gesteld om die koploperspositie actief waar te maken. Deze ‘regenboogsteden’ werken in het onderwijs, in de zorg, in wijk en buurten, bij bedrijven en bij sportclubs aan een tolerant klimaat voor iedereen ongeacht seksuele voorkeur en genderidentiteit. Hierbij wordt geëxperimenteerd met verschillende interventies en werkwijzen. Bijvoorbeeld met films, theater, voorlichtingen, discussies, allianties, dialoogbijeenkomsten, kennisoverdracht en verschillende spelletjes. Zowel rijksoverheid, gemeenten als professionals en in het bijzonder grote groepen vrijwilligers steken energie, passie en veel tijd in deze werkwijzen. Daardoor is Nederland klaar voor een volgende stap: deze werkwijzen onderzoeken op wat werkt en hoe met als doel de werkwijzen te optimaliseren. In dit onderzoek zijn vier werkwijzen onder de loep genomen en getoetst aan wetenschappelijke kennis. Movisie doet dit niet alleen bij werkwijzen op het terrein van LHBT, maar ook bij andere sociale interventies. Het aantonen van effectiviteit van sociale interventies is complex, maar zeker niet onmogelijk. De sociale sector krijgt hiermee de kans om het eigen werk te verstevigen en om de meerwaarde van het werk onderbouwd aan de samenleving te laten zien. De resultaten van dit onderzoek zijn verrassend en geven inzicht in de bouwstenen voor succes, maar ook inzicht in de valkuilen. De ene werkwijze blijkt meer kansrijk dan de andere. Voor iedere interventie-ontwikkelaar bieden de resultaten concrete handvatten om verder in te zetten op kwaliteits-verbetering.
  > Download

 • Rapportage Poldis 2014

  In deze rapportage zijn de landelijke discriminatiecijfers van de politie verzameld en geanalyseerd.
  > Download

 • Twee werelden - twee werkelijkheden

  Journaliste Margalith Kleijwegt beschrijft in deze rapportage hoe docenten omgaan met gevoelige maatschappelijke kwesties in hun klas. Denk bijvoorbeeld aan de komst van vluchtelingen naar Europa en Nederland. Ze bezocht voor deze publicatie 4 hbo’s, 8 mbo’s en 5 vmbo’s. De bezoeken vonden plaats in de zomer van 2015, dus voor de aanslagen in Parijs van november 2015.
  > Download

 • Jaarcijfers 2014 MiND

  Het meldpunt voor internet discriminatie MiND ontving in 2014 ruim 22% meer meldingen dan het jaar daarvoor. De medewerkers van MiND verwerkten 305 meldingen over discriminatie op internet. Deze stijging is onder andere te verklaren door de verontwaardiging in de samenleving rondom het thema discriminatie in het afgelopen jaar.
  > Download

 • Kerncijfers 2015

  De Kerncijfers rapportage is een landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, die door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland zijn geregistreerd.Deze rapportage geeft een beeld van de omvang en aard van registraties van ADV’s. De meeste ADV’s, met uitzondering van enkele kleinere voorzieningen, zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD). Dit landelijk overzicht is gebaseerd op de registratiegegevens zoals deze door de antidiscriminatievoorzieningen ter beschikking zijn gesteld. Naast een beknopte cijfermatige weergave omvat deze rapportage voorbeelden van klachten en meldingen die de ADV’s in 2015 ontvingen.
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2014

  In haar jaarverslag 2014 doet het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) verslag van de bij haar organisatie ontvangen meldingen van discriminatie op het internet,
  > Download

 • Rapportage Puberaal, lastig of radicaliserend?

  De publicatie, die geschreven is door Ine Spee en Maartje Reitsma, is in eerste instantie bedoeld als een praktische wegwijzer voor docenten en schoolbestuurders die te maken hebben met jongeren tussen de 10 en 18 jaar, maar is interessant voor alle onderwijsprofessionals en beleidsmakers die te maken hebben met radicalisering of hierin zijn geïnteresseerd. ‘Puberaal, lastig of radicaliserend’ is onderaan deze pagina te downloaden.
  > Download

 • Rapportage sociale veiligheid in en rondom scholen 2016

  Veiligheid op en rond school wordt sinds 2006 actief door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gemonitord. Het ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in 2006 de basis gelegd voor het onderzoeksmodel van de landelijke monitor. De afgelopen jaren heeft het ITS de monitor afgenomen in samenwerking met het NJI en Regioplan. Met het opheffen van het ITS in 2016 is de rapportage van de monitor voor dat jaar overgenomen door Praktikon. In 2006 en 2008 is de monitor alleen in het voortgezet onderwijs afgenomen, in 2010, 2012, 2014 en 2016 ook in het primair onderwijs. De monitor levert niet alleen een landelijk beeld, maar ook schoollocaties krijgen een rapportage op schoolniveau waarmee ze het eigen veiligheidsbeleid kunnen toetsen en het veiligheidsklimaat kunnen monitoren. In het voortgezet onderwijs nemen leerlingen, personeelsleden en leidinggevenden deel aan het onderzoek. In het primair onderwijs wordt daarnaast een vragenlijst afgenomen bij ouders van de leerlingen. Bij de leerlingen en het personeel ligt de nadruk op het veiligheidsgevoel en de ervaren geweldsincidenten of pesten. Bij leidinggevenden ligt de nadruk op het veiligheidsbeleid in de locatie. In het primair onderwijs worden de ouders kort bevraagd en hierbij gaat het met name om de veiligheidsbeleving in en rond de school van de ouders en de ervaren veiligheid (pesten en geweld) van hun kinderen. Aan de vragenlijsten van de leerlingen is in 2016 nog sociaal welbevinden toegevoegd zodat de vragenlijsten van de monitor voldoen aan de wettelijke eis van het jaarlijks monitoren van sociale veiligheid.
  > Download

 • CIDI monitor 2012

  Jaarmonitor 2012 CIIDI over antisemitische incidenten in Nederland.
  > Download

 • Rapportage_CIDI Monitor 2015

  Voor u ligt de Monitor antisemitische incidenten in Nederland voor het jaar 2015. In deze Monitor geeft CIDI een overzicht van de antisemitische incidenten in Nederland die in 2015 bij ons zijn gemeld. CIDI publiceert al 32 jaar deze Monitor en gebruikt daarin consistent dezelfde methode om incidenten te registreren en te tellen. Daardoor geeft de Monitor een betrouwbaar beeld van de situatie en de ontwikkeling op het gebied van antisemitisme in Nederland.
  > Download

back to top