skip to content

ADV Limburg voert wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg.

Gevonden items

 

> Rapportages

  • Discriminatie in de werving- en selectiefae

    In opdracht van het Minsterie van SZW heeft Panteia in een haalbaarheidsstudie onderzocht in hoeverre de 'methode Blommaert' breder toepasbaar is. Vergelijkbare CV's van fictieve kandidaten uit verschillende groepen zijn daarbij op online CV-databanken geplaatst en vervolgens is gekeken hoe werkgevers/recruiters daarop reageren. Daar waar Blommaert zich enkel richtte op CV's van fictieve kandidaten met een Arabisch respectievelijk Nederlandse naam richt het onderzoek van Panteia zich in brede zin op de discriminatiegrond etniciteit aangevuld met de gronden geslacht en leeftijd.
    > Download

back to top