skip to content

ADV Limburg voert wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg.

Gevonden items

 

> Audiovisueel materiaal

 • A5 poster met uitleg over de wet en de leus 'Gelijke behandeling begint hier

  A5 poster met verklarende tekst over de wet en de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 poster met praktijkvoorbeelden en de leus 'Gediscrimineerd? melden helpt.

  A5 poster met diverse praktijkvoorbeelden van meldingen, binnengekomen bij ADV Limburg en de leus 'Gediscrimineerd? Melden helpt.
  > Download

 • A5 poster met voorbeelden en de slogan 'Gelijke behandeling begint hier'

  A5 poster met diverse voorbeelden en de slogan 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 Poster Gediscrimineerd? melden helpt

  Algemeen poster A5 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gediscrimineerd? Melden helpt'
  > Download

 • A5 Poster ADV Limburg Gelijke behandeling begint hier

  Algemeen poster A5 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A5 poster Gediscrimineerd? Melden helpt. Met begeleidende tekst

  A5 poster ADV Limburg met uitleg waarom melden belangrijk is en de leus 'gediscrimineerd? Melden helpt
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak handicap/chronische ziekte

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'handicap/chronische ziekte'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak afkomst

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'afkomst'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak over seksuele gerichtheid

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'seksuele gerichtheid'
  > Download

 • A6 poster met losse uitspraak over leeftijd

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'leeftijd'
  > Download

 • Homodiscriminatie, echt niet meer van deze tijd

  Gezamelijk campagneposter van ADV Limburg, COC Limburg en Roze in blauw voor het tegengaan en melden van homodiscriminatie.
  > Download

 • A4 Poster ADV Limburg Gelijke behandeling begint hier

  Algemeen A4 poster van ADV Limburg met de leus 'Gelijke behandeling begint hier'
  > Download

 • A4 Poster ADV Limburg Gediscrimineerd? Melden helpt

  Algemeen poster A4 formaat van ADV Limburg met de leus 'Gediscrimineerd? melden helpt'
  > Download

 • BAB AL KHIR (Tamazight)

  Duur: 30 minuten In de film Bab al Khir (De deur naar het goede) worden ouders die twijfels en vragen hebben over opvoeding opgeroepen niet te aarzelen met het inroepen van hulp van instanties.
  > Download

 • Burma VJ

  Duur: 84 minuten Documentaire aan de hand van gesmokkelde beelden,over Birmese videoreporters die hun leven in de waagschaal legden om beelden van het vergeten Birma en de protesten van duizenden monniken in 2007 aan de wereld te tonen.
  > Download

 • El Olvido

  Duur: 93 minuten In Lima is het leven de laatste decennia alleen maar slechter geworden, is de strekking van El Olvido. Omdat het lot van de acht miljoen inwoners van Lima volgens Honigmann niemand iets kan schelen, heet de film El Olvido: de vergetelheid.
  > Download

 • Milk

  Duur: 128 minuten Het waargebeurde verhaal van de openlijk verkozen homoseksuele politicus Harvey Milk.
  > Download

 • Radicaal, doe ff normaal

  DVD vanuit Humanitas over radicalisering. DVD1: compilatie van @me theaterfestival DVD2: educatieve dvd, Radicaliseren wat is dat?
  > Download

 • Teza

  Duur: 140 min Vertelt het verhaal over Ethiopië tijdens het regime van Haile Mariam Mengistu door de ogen van de arts Anberber.
  > Download

 • The wooden camera

  Duur: 92 minuten Het is vlak na het einde van de apartheid, in Kaapstad. Een jonge zwarte knul zwerft samen met een vriendje rond bij de spoorlijn, als er ineens een dode man uit de trein valt. Een van de jongens haalt een videocamera uit zijn aktentas, en de ander een pistool. Deze toevallige ontmoeting is bepalend voor hun toekomst.
  > Download

 • Waltz with Bashir

  Duur: 90 minuten Veelvoudig bekroonde animatiefilm die de oorlogswaanzin op weergaloze wijze verbeeldt tijdens de invasie van Libanon in 1982.
  > Download

 • Powerpoint Dialoog werkt! werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'Dialoog werkt!'
  > Download

 • Powerpoint Dialoog werkt! theorie

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding 'Dialoog werkt!'
  > Download

 • PowerPoint sociaal burgerschap

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de theoretische handleiding 'sociaal burgerschap'
  > Download

 • PowerPoint sociaal burgerschap werkvormen

  In deze presentatie treft u de PowerPoint dia's aan behorend bij de handleiding werkvormen 'sociaal burgerschap'
  > Download

> Brochures

 • ADV Limburg

  Wie zijn wij? Wat is discriminatie? Wie kan discriminatie voorkomen? Wat kan ADV Limburg voor ú doen? Helpt melden? Hoe kunt u ons bereiken?
  > Download

 • Buurtbemiddeling

  Loopt het niet lekker tussen u en uw buren? Buurtbemiddeling kan u helpen! Wat doet buurtbemiddeling? Voor wie? Goed getrainde bemiddelaars Onze werkwijze in het kort
  > Download

 • De roze draad in veiligheid op school

  Seksuele diversiteit in een brede aanpak van omgangsvormen: een handreiking voor schoolleiders. Inleiding Hoofdstuk 1: feiten over onveiligheid Hoofdstuk 2: signalen van onveiligheid Hoofdstuk 3: uitgangspunten voor een effectieve aanpak Hoofdstuk 4: een stappenplan voor diversiteitbeleid Hoofdstuk 5: het team betrekken Bijlage: een systematische aanpak van diversiteitbeleid: het doel-model.
  > Download

 • Discriminatie niet met mij

  Discriminatie gaat u altijd aan Discriminatie is verboden Tien tellen vooraf.... Wat kunt u zelf doen? Informele route Formele route
  > Download

 • Jongeren en hun geloof

  Geloofsbeleving van religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving. Inleiding Samenvatting en conclusies Gelovige jongeren in Nederland Christelijke jongeren Hindoejongeren Joodse jongeren Gelovige jongeren onderling vergeleken Bronnen Bijlage
  > Download

 • Jongeren en hun islam

  Jongeren over hun ondersteuning als moslim in Nederland. Voorwoord Inleiding Deel I: Steun voor moslimjongeren: samenvatting en aanbevelingen DeelII: Groepsgesprekken Deel III: Voorbeeldpraktijken Referenties
  > Download

 • Jongeren en hun islam

  Aanbevelingen voor lokaal beleid Tussen Holland en herkomst Het moslim zijn: privé en openbaar Adviezen voor ondersteuning Tot slot... wie doet wát?
  > Download

 • Praktische handreiking deradicaliserende jongeren

  Inleiding Waarom deze handreiking? De eerste stap: Breng de situatie in kaart De tweede stap: Creëer draagvlak De derde stap: Van groep tot doelgroep De vierde stap: Van doelgroep tot individuele jongere De vijfde stap: Ontwikkel een aanpak De zesde stap: De uitvoering De zevende stap: De juiste randvoorwaarden Nawoord en meer informatie
  > Download

 • Reageren op radicalisering

  Hoe kies je als gemeente de juiste training voor professionals? I Inleiding - Signaal en reactie in de eerste lijn II Drie trainingsmodellen uit de diverse praktijk III waaraan moet een goede training voldoen?
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of chronische ziekte

  Voor basis- en voortgezet onderwijs Voorwoord Gelijke behandeling op de basis- en middelbare school Een oordeel van de Commissie Gelijke behandeling Bemiddeling voor onderwijsconsulenten Mediation 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of chronische ziekte

  Voor mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs Voorwoord Gelijke behandeling in het beroepsonderwijs Een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling Mediation 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • Seksuele diversiteit op de werkvloer

  Discriminatie komt nog steeds voor Openheid Ongelijke behandeling Negatieve gevolgen Aanbevelingen voor organisaties Meer lezen? Iets doen?
  > Download

 • Transgender discriminatie

  TNN Waar vind discriminatie plaats? Bedreiging Geweld Discriminatie Bedreiging & geweld Discriminatie op internet Melding of aangifte Anti-discriminatiebureaus (ADB's) Commissie gelijke behandeling (CGB) Politie Meld discriminatie bij TNN
  > Download

 • VNG iedereen is gelijk

  Inleiding Wat is discriminatie? Waar komt discriminatie voor? Gevolgen van discriminatie Noodzaak lokaal antidiscriminatiebeleid Integrale aanpak discriminatiebeleid Wettelijk Kader Bestuurlijke mogelijkheden om discriminatie aan te pakken
  > Download

 • Wanneer kan de ombudsman u helpen?

  Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures en regels ingewikkeld zijn. En als u er dan over klaagt bij de overheid, krijgt u geen gehoor. In zo'n situatie kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Wij staan voor u klaar, als het misgaat tussen u en de overheid. In deze folder leest u met welke klachten u bij ons terecht kunt.
  > Download

 • Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

  Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze brochure bevat informatie die van belang is voor iedereen die een klacht heeft ingediend over ongelijke behandeling bij het College voor de Rechten van de Mens. Heeft u zelf geen klacht ingediend, maar is er over u geklaagd? Of wilt u weten of uw organisatie wellicht in strijd handelt met de gelijkebehandelingswetgeving? Ook dan vindt u nuttige informatie in deze brochure.
  > Download

 • Geloven onder de regenboog

  Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.
  > Download

 • Aandacht voor T in HLBT beleid, Transgenders in de gemeente

  In de praktijk blijkt dat beleidmakers voor emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) vooral homoseksuele mannen in gedachten hebben. Men vindt het al lastig precies te formuleren welke beleidsmaatregelen goed voor lesbische vrouwen zijn, laat staan voor biseksuelen. En zeker voor transgenders bestaat nog veel te weinig aandacht. Deze brochure geeft een beeld wat transgender nu precies inhoudt en tips voor een effectief beleid te voeren.
  > Download

 • Zwangerschap, moederschap en arbeid

  Informatieve brochure over zwangerschapsdiscriminatie met onderwerpen als het wettelijk kader, wat is discriminatie, wat kunt u van de werkgever verwachten, het nut van melden en wat ADV Limburg voor u kan doen.
  > Download

 • Digitaal pesten

  Informatieve brochure over digitaal pesten met feiten, praten over cyberpesten en tips voor docenten
  > Download

> Factsheets

 • Discriminatie


  > Download

 • Wel of geen handen schudden?

  Samenvatting Inleiding Juridisch kader
  > Download

 • Racisme

  Wat is racisme? Wat is 'ras' precies?
  > Download

 • Vooroordelen

  Wat zijn vooroordelen? Hoe ontstaan vooroordelen? Wie hebben vooroordelen? Wat zijn de gevolgen van vooroordelen? Hoe kun je vooroordelen bestrijden?
  > Download

 • Wetgeving en bestijding discriminatie

  Welke regels en wetten zijn er in Nederland om discriminatie te voorkomen en te bestrijden? Artikel 1 en de Algemene Wet Gelijke Behandeling Commissie Gelijke Behandeling Burgerlijk recht en strafrecht Antidiscriminatie wetgeving in het strafrecht
  > Download

 • Kwetsbare LHBT-jongeren op school

  Factsheet over homo, lesbisch, biseksueel of transgender jongeren op school en hoe deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund.
  > Download

> Cursushandleidingen

 • Dialoog werkt!

  In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met conflict, conflicttransformatie, empatisch luisteren en constructieve dialoog
  > Download

 • Voorbeeldaanpak Discriminatie in de woonomgeving

  Deze voorbeeldaanpak doet belangrijke handreikingen om gevoelens en gevallen van discriminatie in de woonomgeving te beteugelen. Het is van groot belang vroegtijdig te signaleren, voordat verhoudingen zich verharden en tegenstellingen onomkeerbaar of onreparabel worden. De aanpak specificeert de rol van een aantal cruciale ketenpartners en geeft tips en trucs om effectief op te treden en niet te verzanden in handelingsverlegenheid of moedeloosheid.
  > Download

 • Sociaal burgerschap

  In deze handleiding treft u achtergrondtheorie aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als discriminatie, vooroordelen, stereotypering en sociale uitsluiting.
  > Download

 • Voice Out

  In de Voice OUT groepen leren jongeren zowel over de juridische als sociale situatie van LHBT personen, ze discussiëren over hun identiteit en de rol die gender en seksuele oriëntatie kunnen hebben in hun dagelijkse leven en zij leren ook hoe zij een campagne kunnen organiseren die gelijke rechten voor allen bevordert.
  > Download

 • Be A Man

  Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar? De methode ‘Be a man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ biedt een antwoord. Met de methode wordt jongens geleerd wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer het grensoverschrijdend is. De methode is specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld en houdt rekening hun achtergrond. Bij ‘Be A Man!’ worden peer educators opgeleid om voorlichting te geven bij migranten- en jongerenwerkorganisaties.
  > Download

> Projectmaterialen

 • Gratis APP voor het melden van discriminatie

  Informatie over de gratis APP voor het melden van discriminatie en downloadmogelijkheden voor Iphone en Android.
  > Download

> Lesmaterialen

 • Radicx tool

  De radixc tool is een methode voor eerstelijnsprofessionals in het middelbaar onderwijs om ontspoord gedrag en/of radicalisering systematisch in beeld te brengen
  > Download

 • Laat je niet gek maken

  In dit lespakket 'Laat je niet gek maken' gaat het over vrijheid van meningsuiting, geloof, politiek, praten en emoties. Onderwerpen die veel met elkaar temaken hebben én … waar vrijwel iedereen mee te maken heeft.
  > Download

 • Veilig internet docentenhandleiding PO groep 7 en 8

  Docentenhandleiding: Leer uw leerlingen veilig om te gaan met internet! Het lesmateriaal van het Diploma Veilig Internet kan tevens gratis worden gedownload vanaf de website: www.diplomaveiliginternet.nl
  > Download

 • Veilig Internet groep 5 en 6

  Docentenhandleiding: Leer uw leerlingen veilig om te gaan met internet! Het lesmateriaal van het Diploma Veilig Internet kan tevens gratis worden gedownload vanaf de website: www.diplomaveiliginternet.nl
  > Download

 • Activerende lessen over respect voor het primair onderwijs

  Op 8 november is het de Dag van Respect. Deze les is een leuke en toepasselijke dagopening voor deze dag.
  > Download

 • Activerende lessen over respect voor het primair en voortgezet onderwijs

  De Dag van Respect heeft in samenwerking met Cordaid Kinderstem, een lesprogramma ontwikkeld om vorm en inhoud te geven aan intercultureel contact om zo wederzijds respect voor elkaar en elkaars cultuur te stimuleren. Er zijn vier verschillende lessen; 1- Wordle van Respect, PO/VO hoe denken wij en zij over respect? 2- Schaduw theater, PO verhalen maken over `respect 3- Boom van respect, PO de boom van respect als symbool in de klas 4- Welcome to my world, VO samenwerken over de grens
  > Download

 • Dutchkids

  De website ‘Dutchkids’ is ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het bijbehorende lesmateriaal dat u hier aantreft is met name geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, al zullen leerkrachten uit groep 8 ook zeker met onderdelen van het materiaal aan de slag willen én kunnen. Het lesmateriaal past binnen het leergebied ‘Mens en maatschappij’.
  > Download

 • Iedereen anders & Gelijk VMBO

  lespakket "Iedereen anders & gelijk" heeft tot doel jongeren van 15 en 16 jaar bewust te maken van normen voor gelijke behandeling en discriminatie. Het programma bestaat uit twee lessen. De eerste les introduceert het thema discriminatie en ongelijke behandeling. Belangrijke begrippen zoals stereotypen, vooroordelen en discriminatie staan centraal. In de tweede les volgt een verdieping van de leerstof die door de leerlingen wordt uitgewerkt via groepsopdrachten.
  > Download

 • Iedereen anders & Gelijk havo, vwo

  lespakket "Iedereen anders & gelijk" heeft tot doel jongeren van 15 en 16 jaar bewust te maken van normen voor gelijke behandeling en discriminatie. Het programma bestaat uit twee lessen. De eerste les introduceert het thema discriminatie en ongelijke behandeling. Belangrijke begrippen zoals stereotypen, vooroordelen en discriminatie staan centraal. In de tweede les volgt een verdieping van de leerstof die door de leerlingen wordt uitgewerkt via groepsopdrachten.
  > Download

 • Gender in de blender

  “Gender in de blender” wil jongeren informeren en sensibiliseren over genderdiversiteit en transgender. Het project omvat een educatieve map voor het onderwijs en een informatieve website voor jongeren: www.genderindeblender.be. De website biedt heel wat aanvullende informatie op de werkmodellen die in de educatieve map zijn uitgewerkt.
  > Download

 • Training of lesgeven over conflict en dialoog

  Conflict is nooit goed. Maar wanneer personen de dialoog niet of niet goed op gang brengen, kan dit de zaken vaak alleen maar verergeren. Met dit pakket willen wij u graag ondersteunen met 'hoe om te gaan met conflict en het op gang brengen van een constructieve dialoog'. U treft onder andere methoden aan om conflictsituaties te analyseren, u kunt uw eigen managementstijl ontdekken en leren hoe empatisch te luisteren en constructief oplossingen te vinden. u treft onder meer een handleiding, werkvormen en Powerpoint presentaties aan om u te ondersteunen.
  > Download

 • training of lessen over goed werkgeverschap

  Discriminatie op de arbeidsmarkt komt veelvuldig voor. Wilt u als werkgever, werknemer, HR-functionaris of juridisch medewerker meer weten over de gelijkebehandelingswetgeving, uw rechten en plichten en wat we precies verstaan onder arbeidsmarktdiscriminatie bij processen als werving en selectie, op de werkvloer, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Met dit pakket willen wij u graag hierin ondersteunen. U treft hier onder andere een handleiding aan, aandachtspunten, werkvormen en Powerpoints. Ook kunt u de bijbehorende brochures downloaden via onze kennisbank of aanvragen.
  > Download

 • Training of lessen over polarisatie en radicalisering

  Professionals worden met regelmaat geconfronteerd met zorgelijke spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Spanningen op school of in de wijk die leiden tot vervreemding en uitsluiting. Hinderlijke overlast van hangjongeren die felle uitspraken doen over niet-westerse immigranten, autochtone vrouwen of homo’s, zorgelijke wrijvingen tussen verschillende groepen van buurtbewoners over activiteiten in het buurthuis en de uitsluiting van leerlingen op een school op basis van geloof of etniciteit door medeleerlingen. Soms betreft het puberale provocatie, maar het kan ook sluipende polarisatie of radicalisering betreffen. Hoe herkent u nu deze signalen of hoe gaat u om met deze spanningen? Dit pakket kan u hierbij helpen. Het bevat materiaal van Nuansa, het kenniscentrum over polarisatie en radicalisering. U treft onder andere leesmaterialen, werkvormen, achtergrondinformatie en PowerPoint presentaties aan om professionals in uw organisatie te ondersteunen en onderwijzen.
  > Download

 • Training of lessen over seksuele diversiteit

  Bewustzijn creëren over de acceptatie van seksuele diversiteit met name homoseksualiteit blijft moeilijk. De emotionele beladenheid, de reacties en omgaan met emoties van personen die denken dat ze niet-heteroseksueel zijn is vaak een heet hangijzer. Met dit pakket willen wij u graag hierin ondersteunen. U treft hier onder andere een handleiding aan om zaken bespreekbaar te maken, zelfs met moeilijke groepen, werkvormen en Powerpoints.
  > Download

 • Training of lessen over sociaal burgerschap

  Wilt u graag meer bewustwording creëren over onderwerpen als discriminatie, vooroordelen, stereotypering, pesten en sociale uitsluiting? Dit pakket kan u ondersteunen bij het lesgeven, het geven van een training, workshops of voorlichting. Het pakket bevat onder meer een theoretische handleiding, werkvormen en PowerPoint presentaties.
  > Download

> Onderzoeken

 • SCP research: Acceptance of LGBT in the Netherlands (2013)

  the institute for Social Research/SCP publishes a concise report every two years on the current situation. The present edition also looks for the first time at the social acceptance of bisexuals and transgenders. The conclusion is that acceptance in the general population is continuing to increase, but still lags behind in certain religious, ethnic and political groups, as does the acceptance of certain categories of people (e.g. people who do not behave in accordance with what is expected of members of their sex).
  > Download

 • SCP onderzoek: Acceptatie HLBT in Nederland (2013)

  In deze korte rapportage schetsen we een beeld van de sociale acceptatie in Nederland anno 2013. Er wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen, trends in acceptatie en naar de houding van specifieke bevolkingsgroepen (zoals jongeren en migranten). In de huidige editie nemen we voor het eerst ook de sociale acceptatie van biseksuelen en transgenders mee.
  > Download

 • 'Mietjes moeten we niet'

  Onderzoek van EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit over de houding van jongeren t.o.v. homoseksualiteit. Het onderzoek toont ook aan dat jongeren grote moeite hebben met meiden die zich stoer of mannelijk gedragen en jongens die meisjesachtig gedrag vertonen.
  > Download

 • Emancipatiemonitor 2012

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar de stand van zaken betreffende het emancipatieproces zoals recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomen, topfuncties en geweld tegen vrouwen.
  > Download

 • Racisme en discriminatie in hedendaags Europa (Engelstalig, 2013).

  Onderzoek van het Europees Netwerk tegen racisme en discriminatie (ENAR) over hedendaags racisme en discriminatie in Europa. Een dialoog tussen academici, maatschappelijke instellingen en experts op het gebied van gelijkheid.
  > Download

 • Onderzoek mensenrechten 2012

  'Mensenrechten in Nederland' is de eerste jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2012 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Uit de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 komt als aandachtspunt naar voren dat de arbeidsmarktpositie voor ouderen, vrouwen, mensen met een beperking, jongeren en etnische groepen onder druk staat. Discriminatie komt zowel voor bij de toegang tot werk als op het werk zelf. Juist in tijden van crisis moet hiervoor extra aandacht zijn.
  > Download

 • Participatie en non-discriminatie

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van participatie en non-discriminatie uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Moslims in Nederland 2012

  Onderzoek van het SCP naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland.
  > Download

 • SCP rapport 'Niet te ver uit de kast'

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar ontwikkelingen in de acceptatie van homoseksualiteit.
  > Download

 • Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland

  In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht onderzoek verricht naar meldingen bij de politie van overtredingen en misdrijven over deze thema's. Het rapport biedt cijfers over het aantal aangiftes, de afdoening, de verdachten en de aard van de incidenten over de jaren 2010 en 2011.
  > Download

 • Towards tolerance (2013)

  This report shows that Europe is moving towards more tolerance. However, different countries are moving at a very different pace and from very different starting positions. In addition, the biggest changes seem to have taken place between 1990 and 1999 and did not persist into the new millennium. Differences are related to other values, levels of income and income inequality, educational attainment, religious factors, degree of urbanization, EU membership and political systems, and to links with civil society and LGB movements.
  > Download

 • Religie, binding en polarisatie, UvA

  Onderzoek van de UvA uit 2012 naar de reactie van levensbeschouwelijke (islamitische en niet-islamitische) organisaties in Nederland op islamkritische uitingen en welke factoren op deze reactie van invloed zijn geweest.
  > Download

 • Het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

  In december 2006 heeft de VN het verdraginzake de rechten van personen met een beperkingopgesteld. Daarna hebben 155 landen het ondertekend, waaronder Nederland. Na ondertekening moet het verdrag nog geratificeerd worden, waarna implementatie in wet- en regelgeving kan aanvangen. Nederland heeft het verdrag nog niet geratificeerd, maar gaat dat op korte termijn doen. In dit position paper beschrijven we als eerste de preambule en de artikelen uit het VN Verdrag. Het betreft de officiële Nederlandse vertaling van het Verdrag. Zie hiervoor Deel I. Om een beeld te schetsen van de praktische werkelijkheid van alledag hebben we ‘de dag van Jules’ geschreven. Zie hiervoor Deel II En tenslotte hebben we de betekenis van het VN Verdrag voor regelgeving op lokaal niveau beschreven, op gemeentelijk niveau en op provinciaal niveau. Zie hiervoor Deel III.
  > Download

 • Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade 2012

  Verkennend onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade.
  > Download

 • Inzicht in wijkgericht werken

  Wat is de meerwaarde van het instrument wijkgericht werken? Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag aan de hand voorbeelden uit Alphen aan den Rijn.
  > Download

 • Worden wie je bent

  Onderzoek van het SCP uit 2012 naar het leven van transgenders.
  > Download

 • CGB jaarrapport 2011

  Jaarrapport over 2011 van de voormalige Commissie Gelijke Behandeling.
  > Download

 • CIDI monitor 2011

  Jaarmonitor 2011 van het CIDI over antisemitische incidenten in Nederland.
  > Download

 • Landelijke kerncijfers 2010

  Rapportage van de Universiteit Utrecht over de klachten en meldingen over discriminatie die in 2010 zijn geregistreerd en gerapporteerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
  > Download

 • Landelijke kerncijfers 2011

  Rapportage over de klachten en meldingen over discriminatie die in 2011 zijn geregistreerd en gerapporteerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
  > Download

 • Meldpunt Discriminatie Internet jaarrapportage 2011

  Jaarrapportage van 2011 van het MDI
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2012

  Overzicht van meldingen discriminatie op internet. Antisemitisme in 2012 weer op nr.1
  > Download

 • MDI Jaarcijfers 2013

  Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet over meldingen 2012
  > Download

 • Poldis 2010

  Jaarverslag uit 2010 van het landelijke expertisecentrum diversiteit van de politie.
  > Download

 • Poldis 2011

  Jaarverslag van het landelijke expertisecentrum diversiteit van de politie.
  > Download

 • Racisme monitor 2012 Anne Frank Stichting

  Rapportage die een cijfermatig beeld weergeeft van de mate waarin antisemitisme,racisme en extreemrechts geweld in het jaar 2012 voorkwamen in Nederland. Daarnaast worden de trends op deze thema’s tussen 2010 en 2012 weergegeven.
  > Download

 • SCP jaarrapport 2011

  Onderzoek van het SCP uit 2011 naar de positie van de grootste niet-westerse groepen in Nederland. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag of migrantengroepen inmiddels een evenredige positie innemen.
  > Download

> Rapportages

 • Politierapport anti-homogeweld in Nederland

  Het doel van het onderzoek is het verschaffen van een overzicht en inzicht in de omvang en aard van anti-homogeweld en inzicht in slachtoffers en verdachten van anti-homogeweld. Het rapport geeft inzicht in het aantal anti-homogerelateerde geweldsincidenten, de geografische spreiding en een aantal persoonskenmerken van verdachten en slachtoffers.
  > Download

 • Rapportage Poldis 2014

  In deze rapportage zijn de landelijke discriminatiecijfers van de politie verzameld en geanalyseerd.
  > Download

 • Rapport Poldis 2012

  Jaarverslag uit 2012 van het landelijke expertisecentrum diversiteit van de politie. Inclusief themarapportage antisemitisme
  > Download

 • Jaarcijfers 2014 MiND

  Het meldpunt voor internet discriminatie MiND ontving in 2014 ruim 22% meer meldingen dan het jaar daarvoor. De medewerkers van MiND verwerkten 305 meldingen over discriminatie op internet. Deze stijging is onder andere te verklaren door de verontwaardiging in de samenleving rondom het thema discriminatie in het afgelopen jaar.
  > Download

 • LHBT Monitor 2016

  Het onderzoek is gebaseerd op verschillende grootschalige bevolkingsonderzoeken zoals de Veiligheidsmonitor, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, de Leefstijlmonitor, de Vrijetijdsomnibus en de SCP Leefsituatie Index. Het is voor het eerst dat de LHBT Monitor verschijnt en dat in Nederland op basis van grootschalige bevolkingsstudies een beeld is verkregen van de leefsituatie van LHB burgers.
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2014

  In haar jaarverslag 2014 doet het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) verslag van de bij haar organisatie ontvangen meldingen van discriminatie op het internet,
  > Download

 • Rapportage moslimdiscriminatie 2014

  Deze publicatie is het tweede rapport over islamofobie in Nederland.Het bespreekt de situatie in Nederland vanaf het moment waarop het eerste rapport - Islamofobie en Discriminatie - eindigt. Er wordt een overzicht gegeven van de geregistreerde discriminatiegegevens over de periode 2011- 2013, bijeengebracht door gespecialiseerde instellingen en organisatie. Daarnaast zijn over dezelfde periode gegevens ontleend zijn aan krantenberichten en rechtspraak. Anderzijds wordt rond sommige onderwerpen de actualiteit gevolgd tot kort voor het uitkomen van dit boek. Studies die in de afgelopen jaren verschenen over verschillende aspecten van moslimdiscriminatie en islamofobie worden besproken. Tenslotte wordt verslag gedaan van nieuw empirisch onderzoek op het gebied van discriminatoire incidenten bij moskeeën en in het onderwijs. Daarnaast komen ook ontwikkelingen in de politiek aan bod.
  > Download

 • Rapportage racisme, antisemitisme en extreeemrechts geweld 2014

  In dit rapport wordt voor het vierde jaar op rij verslag gedaan van antisemitisme, racisme en extreemrechts geweld in Nederland. Dit specifieke rapport richt zich op het jaar 2014 en de ontwikkelingen ten opzichte van de jaren daarvoor. Het is tot stand gekomen in opdracht van de Anne Frank Stichting.Deze rapportage laat zien dat het aantal racistische en antisemitische incidenten in 2014 is toegenomen ten opzichte van 2013. De verklaring voor de sterke toename van het aantal racistische incidenten is onduidelijk. Een mogelijke verklaring zou een verharding in het politieke en maatschappelijke klimaat kunnen zijn na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
  > Download

 • Rapportage_ Derde Monitor Moslimdiscriminatie

  De monitor over moslimdiscriminatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over islamofobie als vorm van racisme en de uitingen daarvan in Nederland in 2014–2016. Inhoudelijk sluit het rapport aan bij het vorige rapport Monitor Moslim Discriminatie (UvA 2015). Het tweede deel van dit rapport ‘Online beeldvorming over moslims en islam’ is een verslag van kwantitatief en kwalitatief empirisch onderzoek en gaat over de manier waarop er op de weblogs GeenStijl en Powned wordt gesproken over moslims en islam. De delen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gelezen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van incidenten waarover in de media werd bericht. Aparte overzichten worden gegeven van incidenten rond de opvang van asielzoekers en van agressie tegen moskeeën. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van rechtszaken over moslimdiscriminatie die in de periode 2014-16 plaatsvonden.
  > Download

 • Derde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld 2013

  Dit is de derde editie van de rapportage Racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland in opdracht van de Anne Frank Stichting.Deze rapportage geeft een cijfermatig beeld van de mate waarin antisemitisme, racisme en extreemrechts geweld in het jaar 2013 voorkwamen in Nederland. Daarnaast worden de trends op deze thema’s tussen 2010 en 2013 weergegeven.
  > Download

 • Transgender Discriminatie Inzichten 2013

  Rapportage van het Transgender Netwerk Nederland over discriminatiemeldingen van transgenders in Nederland.
  > Download

 • Monitor Antisemitisme 2014 CIDI

  CIDI publiceert sinds 1983 jaarlijks een overzicht van antisemitische incidenten in Nederland. Antisemitische incidenten betreffen gebeurtenissen ingegeven door een vooroordeel of haat ten opzichte van de Joodse of vermeende Joodse identiteit van het slachtoffer Deze monitor hanteert een doorzichtig en consistent registratiesysteem en geeft daardoor een betrouwbaar overzicht van de ontwikkelingen van het antisemitisme in Nederland door de jaren heen. De rapportage geeft aan in hoeverre het aantal geregistreerde incidenten is toe- dan wel afgenomen en maakt ook verschuivingen binnen bepaalde categorieën incidenten inzichtelijk. Op basis van de gemeten tendensen en verschuivingen doet CIDI aan het eind van de monitor specifieke beleidsaanbevelingen om het antisemitisme in Nederland terug te dringen.
  > Download

 • CIDI monitor 2012

  Jaarmonitor 2012 CIIDI over antisemitische incidenten in Nederland.
  > Download

 • Jaarrapportage 2013 College voor de Rechten van de Mens

  Jaarrapportage over mensenrechten in Nederland
  > Download

 • Poldis 2013

  In deze zesde POLDIS rapportage – POLDIS 2013 – worden de discriminatoire incidenten gerapporteerd, die door de politie in 2013 zijn geregistreerd. Hiernaast worden de aantallen en de aard van de incidenten in 2013 vergeleken met de aantallen en de aard van de incidenten in de jaren ervoor.
  > Download

> Praktische werkvormen

 • Associatiekaarten

  Duur: Zelf te bepalen Leer elkaar kennen door een associatiekaart te kiezen. Toepasbaar bij onder andere trainingen/workshops, teamdagen, vrijwilligersgroepen, dialoogvoering en recreatieve therapie. Tips om deze methode in te zetten vindt u in de bijlage.
  > Download

 • Eigen wijsheden spel

  Duur: 10-60 minuten In te zetten bij zowel jeugd als volwassenen. Op speelse wijze brengt men mensen in gesprek tover de manier waarop ze tegen onderwerpen als "communicatie", "verandering" of "leiderschap" aankijken.
  > Download

 • Gevoelswereldspel

  Duur: 20-60 minuten Het Gevoelswereldspel heeft vele gebruiksmogelijkheden. Enkele voorbeelden daarvan zijn: coaching en loopbaanbegeleiding, samenwerken in teams, kennismaking en evaluatie in groepen, functioneringsgesprekken en in het privé-leven.
  > Download

 • Het grote beïnvloedingsspel

  Duur: zelf te bepalen Met behulp van concrete situaties leert u gedrag van uzelf en dat van anderen niet alleen herkennen en beïnvloeden, maar u leert er ook mee omgaan. Het spel is voor leidinggevenden en hun medewerkers, trainers, HRM-functionarissen, (theater)docenten en natuurlijk iedereen die meer wil weten over zijn eigen gedrag en dat van anderen.
  > Download

 • Spel van verlangens

  Duur: 20-60 minuten Het uitgangspunt bij dit spel is dat de mate waarin een behoefte al dan niet wordt vervuld, niet alleen invloed heeft op de wijze waarop we ons voelen, maar ook op ons gedrag. Het spel is geschikt voor coaching, uiteenlopende groepen, teams, intervisie en privésituaties.
  > Download

 • Dialoog werkt!

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als welke managementstijl heeft u?, conflict, conflicthantering, analyse van conflict, empatisch luisteren en constructief een dialoog voeren.
  > Download

 • Seksuele diversiteit bespreekbaar maken

  In deze handleiding treft u diverse interactieve werkvormen aan om aan de slag te gaan met onderwerpen als vooroordelen, respect, homoseksualiteit, identiteit en discriminatie
  > Download

back to top