In juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht geworden (hierna ook genoemd: het VN-Verdrag). Dit verdrag biedt een toegepaste uitwerking van bestaande mensenrechten, met als doel een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij.

 

Het VN-Verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps: zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Ook beslaat het VN-Verdrag veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap. Denk aan arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan.

 

Centraal in het Verdrag staat het bevorderen van inclusie en participatie. Een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, en non-discriminatie, gelijke kansen en toegankelijkheid algemene beginselen zijn. Daarbij wordt de doelgroep altijd meegenomen waar het hen betreft. De slogan luidt niet voor niets 'Nothing about us without us'.

 

De VNG heeft voor gemeenten een handige factsheet gemaakt. Deze factsheet kunt u hier inzien.