Op deze pagina treft u diverse rapportages en beleidstukken aan.


Jaarrapportage
  

Monitor Discriminatie 2016 politie-eenheid Limburg

Jaarrapport discriminatie 2015 politie-eenheid Limburg

Jaarrapportage 2014

Trendrapportage ADV Limburg 2010-2013

Trendrapportage ADV Limburg 2010-2012 

ADVL monitor 2011

ADVL monitor 2010

 

Klanttevredenheid
 

Klanttevredenheid 2015

 

Beleid


Jaarplan 2017

Klachtbehandeling 

 

Overig

Jaarrekening 2016

CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

 

RSIN: 820843866