Het College voor de Rechten van de Mens buigt zich donderdag in Utrecht over de vraag of kappers discrimineren op basis van geslacht. Vrouwen betalen over het algemeen namelijk meer voor een knipbeurt dan mannen, ongeacht de haarlengte.

De klacht over geslacht is ingediend door feministe Winnie Hänschen. Zij gaf het College voor de Rechten van de Mens een lijst van kappersketens die voor vrouwen andere prijzen hanteren dan voor mannen. Hänschen beroept zich op artikel 1 van de Grondwet, waarin staat dat ongelijke behandeling op basis van geslacht verboden is.